Jetlag utazás nélkül – Gryllus Ábris installációi


,,Falánk vagyok” – így jellemzi munkásságát Gryllus Ábris egy korábbi riportjában. Szimpatikus ez az önmeghatározás, amikor a szó az interdiszciplináris alkotó szinonimájaként szerepel. Gryllus Ábris médiaművész, zenész, sound artist, de munkái gyakran a színház, a film, és a tánc területein is átívelnek. Elmondása szerint zenéi megalkotásakor gyakran képi inspirációkból merítkezik. A napokban megjelent LP-je apropóján nézzük meg, milyen képek az ő sajátjai – persze ezek a képek sosem csak tisztán képek akkor, amikor egy „falánk”, vagy interdiszciplinális alkotóról beszélünk.


Gryllus Ábris: Post_, Transmediale & CTM, Berlin, 2018

Gryllus Ábris 2012-ben végzett a MOME-n, ahol 2015 óta oktat. A diplomát olyan sikeres szereplések követték, mint a 2015-ös Velencei Biennálé, a 2015-ös budapesti OFF Biennálé, 2016-os, 2017-es, és 2018-as Berlin Montag Modus, a 2017-es Next Fest Budapest és a 2018-as Transmediale / CTM Berlin. 

Utóbbi művészeti fesztiválra készült a Post_ videóinstalláció, ami egy ember utáni ember vízióját jeleníti meg. Az emberi viselkedést a nyelvhasználatból, a metakommunikációból, a helyzetekre adott reakciókból tanulmányozni tudjuk, a poszthumán emberét azonban nem – fizikai és mentális határokat feszeget, folyamatosan tágítja a lehetőségeit. A Post_ installációja ezt a kiszámíthatatlanságot ragadja meg: a zenéhez vizuális párhuzamba állított videón szereplő nőnek nem ismerjük a viselkedését, nem következik egyik mozdulat a másikból.

Gryllus Ábris: Post_, Transmediale & CTM, Berlin 2018

Gryllus Ábris munkáira jellemző, hogy olyan tapasztalatot hoz létre, ami kilóg a mindennapokban megismerhető dolgok folyamából. A Unit of Time installáció az idő relativitását fogalmazza meg. Két időmérő eszközt látunk egymás mellett: mindkettőt ember alkotta, és emberek időfelfogását szolgálja, az egységek azonban teljesen más időfogalmakat hoznak létre. Az installáció lehetővé teszi, hogy egyszerre kétféle időt éljünk át egy térben, és megtapasztaljuk ezek kontrasztját. Az angol jetlag (időzónaváltás-szindróma) szó jut eszembe, amikor nézem a videót, pedig el sem mozdultam a helyemről.

Gryllus Ábris: Unit of Time, 2018

Az installációkból kirajzolódik egy szemlélődő, a világ mikrorezdülésire érzékeny pozíció. A Trust installáció a természet megismerhetetlenségére tapint rá; azzal a paradoxonnal foglalkozik, miszerint a tudományok tudásanyaga felöleli a természet nagyrészét, eszközeik mégis kevesek ahhoz, hogy teljességgel megértsék azt – ezért fordulunk gyakran hiedelmekkel a tudomány felé. A Trust a Holdat és ellentmondásait vizsgálja, a hozzá kapcsolódó babonákat és hiedelmeket, történeti és filozófiai referenciapontokat. Az installáció egy olyan mérési folyamatot mutat be, amely a Hold Földre ható erejét teszi érzékelhetővé adatokból generált hangmező formájában. Hallhatóvá válik a láthatatlan, miközben az installáció tárgyi jelenlétének ijesztő embertelensége mered befogadójára.

Gryllus Ábris: Trust, 2016/17
Gryllus Ábris: Trust, 2016/17

Tilde projektjében szintén a természethez közelít: a szigetek és a víz kapcsolatát tárja fel. A horvát Cres szigeten gyűjtött adatot a víz mozgásáról, majd az ebből létrehozott hangmezőt a sziget egy olyan pontján játszotta le, ami nem érintkezik vízzel.

Gryllus Ábris: Tilde, 2014

A PS – homage á György Ligeti installáció működését a befogadó mozgása alakítja. 100 metronóm egyszerre, azonos sebességben indul el, ám amint valaki belép a térbe, a hozzá közel eső metronómok felgyorsulnak, a tőle távol esőek lelassulnak. Attól függően, hogy hányan és hogyan mozognak a térben, egyedi ritmusmezők jönnek létre. 

Gryllus Ábris: PS Homage á György Ligeti, 2015
Gryllus Ábris: PS Homage á György Ligeti, 2015

Az az elemi kíváncsiság, amiből Gryllus Ábris munkái a művészet legkülönbözőbb eszközeivel építkeznek, nem tud kiapadni. Minden alapos megfigyeléssel, érdeklődéssel indul, ami aztán olyan tapasztalatot hoz létre, aminek révén valami újat tudhatunk meg a világról.

// /

Gryllus Ábris további munkáit ITT tekinthetitek meg!

Szerző: Gáspár Sára