U. Nagy Gábor: Út egy nyílt forráskódú építészet felé


Azt mondják, az emberi agy intelligens volta nem a neuronok mennyiségétől függ elsősorban, hanem a közöttük lévő kapcsolatok számától és főleg azok minőségétől. De ezen belül is jelentős mértékben függ az emlékezettől, tehát azon információktól, amelyeket egyszerre vagyunk képesek észben tartani és használni a gondolkodás során.


Mintha ehhez hasonló folyamatok zajlanának az emberi közösségekben is – milliárdnyi pont között sok-sok milliárdnyi szinapszis épül, nagyrészt még strukturálatlanul és kontrollálatlanul. A szemünk láttára és szinte felfoghatatlan sebességgel rendeződik át a világ, pillanatok alatt téve kérdésessé és használhatatlanná meglévő rendszereket, átértékelve az eddig magától értetődőnek hitt kompetenciákat, kikezdve a biztosnak vélt szakmákat, professziókat.

Ha lassan is vesszük észre, de változik a tervező szerepe, feladata is: az elvárás az újabb és újabb formák létrehozása helyett a mélyebb összefüggések feltárása és megformálása, vagyis az emlékezet és a képzelet összekapcsolása lett. A különböző szaktudások integrálása mellett az erőforrások arányos összeépítése. A művek létrehozásának nagyszerű elitizmusa helyett a szűkebb-tágabb környezet értelmes alakítása, a műépítészet helyett a közösségek építése. Hiszen nem csak a forma az, ami fontos, hanem mindaz, ami az anyagot formába, alakba rendezi.

Az építés stratégiáinak, illetve ezzel összefüggésben az építészeti mintáknak a megváltozása lehetővé teszi tartozásaink rendezését is. Nézzük, például hogyan.

A nyílt forráskódú szoftverek 1998-as definiálásának, az Open Source Definition (OSD) terminológiái alapján megfogalmazhatók a „nyílt forráskódú építészet” licencének legfontosabb jellemzői. Azé az építészeti- és egyben építési kultúráé, ami:

  • szabadon felhasználható,
  • hozzáférhetősége mindenkor biztosított,
  • alkalmazása során továbbfejleszthető,
  • biztosítja az eredeti „forráskód” sértetlenségét,
  • felhasználói nem diszkriminálhatók,
  • alkalmazásának területe nem korlátozható,
  • szabadon terjeszthető,
  • nem vonatkozhat kizárólag egyféle alkalmazásra,
  • nem határozhat meg más építészeti megoldásokat,
  • és nem korlátozhatja a kreativitást.

// /

A cikkben szereplő képek a szőcei Természetturisztikai Kutatóház moduláris tervei, amiket később az alkotó, U. Nagy Gábor nyilvánossá tett. A projekt részletes leírását és történetét INNEN, az Építészfórum oldaláról éritek el.

Szerző: U. Nagy Gábor