Elemér és a krumpli – Perlaki Márton kiállításáról


Perlaki Márton | Bird, Bald, Book, Bubble, Bucket, Brick, Potato | Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ | 2016

Perlaki Márton | Bird, Bald, Book, Bubble, Bucket, Brick, Potato | Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ | 2016

Perlaki Márton 2004-ben alapította Tóth Alival, Virág Anikóval és Gábor Balázzsal a The Room magazint, divatfotói precízen átgondolt, harmonikus alkotások, amik mégis újszerűek és kísérletezőek; a fotóművész tehetsége és kitartó munkája egyaránt tetten érhető rajtuk. Számos nemzetközi elismerés, díj és folyamatos divatmagazinokban való megjelenés mellett 2005-ben és 2006-ban hazánk legjobb divatfotósának is megválasztották. A harmincas évei elején járó fotográfus már több mint tíz éve foglalkozik fotózással, 2011-ben a Színház- és Filmművészeti Egyetem operatőr szakán diplomázott.

A Capa Központban helyet kapó, Sárvári Zita kurátori munkáját dícsérő, első önálló kiállításának címe épp annyira asszociatív és elgondolkodtató, mint a képanyag maga. A Bird, Bald, Book, Bubble, Bucket, Brick, Potato címet viselő tárlat csupán egy apró szegmense a több év alkotásait felölelő fotográfiai projektnek, ami miatt jogosan érezheti úgy a kiállítás látogatója, hogy lehetetlen teljesen megérteni a munkák közötti kapcsolatot – töredékes és hiányos tapasztalatban lehet részünk. Ám ez egyáltalán nem vesz el a befogadói élményből, sőt, inspirál minket a teljes anyag megtekintéséhez, mivel a tárlat célja csak egy vízió felvillantása, egyetlen impresszió keltése. A tárlattal egy időben, áprilisban jelenik meg a teljes sorozatot bemutató könyv, a brit Loose Joint kiadó gondozásában.

A tárgy és portréfotó sorozat egy konkrét karakter, Elemér köré rendeződik, aki a maga groteszk, furcsa jellemével a konvencionális fotómodellek inverzeként jelenik meg. Perlaki modellek iránti érzékenysége az Elemérről készített képeken ugyanúgy megjelenik, mint a The Room magazinnak készített akármely képén: divatfotóhoz illő beállításokban, a fény-árnyék hatásokban érhetőek tetten a karakteres férfiről készített, változatos beállításokban megjelenő, meztelen, félmeztelen és ruhás képek. A férfit ábrázoló fotográfiái mellett különböző, emberi kéz (vagy egyéb testrészek) által módosított tárgyak hol homogén felszínen, hol pedig finoman tördelt drapérián jelennek meg, eredeti környezetükből kiemelve, kontextusuktól megfosztva, egy újabb jelentéssel felruházva. Ilyen például a felfújt rágógumit, a félig elfogyasztott dinnyeszeletet, a tűvel átszúrt, kitömött madarat vagy éppen az egymásba helyezett könyveket ábrázoló kép. A műteremben megörökített objektek egy alternatív valóságot teremtenek, mélyebb jelentésük megértésére illetve egymáshoz való viszonyuk feltárásához a látogató aktív részvételére van szükség, az allegorikus képek jelentésének megfejtéséhez a képzelőerő segítheti a nézőt.

Perlaki Márton | Bird, Bald, Book, Bubble, Bucket, Brick, Potato | Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ | 2016

Perlaki Márton | Bird, Bald, Book, Bubble, Bucket, Brick, Potato | Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ | 2016

Természetesen a képek közötti kapcsolatok sokkal könnyebben feltérképezhetőek, ha a sorozat egészét vizsgáljuk, ám ezt a szűk válogatással beérve is érdekes következtetésekre juthatunk. A kiállítás váza éppen a megértés lehetetlenségében, annak folyamatos keresésében, az esztétikai elvárások és értelmezéshez szükséges eszközök hiányában érhető tetten. A tárlat ereje az ellentétpárok állandó jelenlétében rejlik, mint például groteszk és játékos vagy ismerős és ismeretlen tárgyak egyidejű megjelenítése. Ha az egyik képen valami ismerőssel és esztétikussal találkozunk, a következő fotó biztosan valami nyugtalanító és ismeretlen látványt tár elénk. A változatos képméretek és az elgondolkodtató látványok mind hozzájárulnak a tárlat általános dinamikájához. Mind a cím, mind a kiállítás kakukktojása a krumpli, illetve az azt ábrázoló grafika, ami egy nyelvtanulási kártya nagyított változata. Ez egy megértést és befogadást megakasztó, azt bonyolító funkcióval bír: következő szintre tereli, annak határait feszegeti.

Perlaki Márton | Bird, Bald, Book, Bubble, Bucket, Brick, Potato | Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ | 2016

Perlaki Márton | Bird, Bald, Book, Bubble, Bucket, Brick, Potato | Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ | 2016

Több olyan kompozícióval, képen megjelenő szimbólummal találkozhat a néző, amit Perlaki korábbi munkáin már láthattunk. Ilyen például a kiállítás számomra legkifejezőbb alkotása, az a fekete-fehér fotográfia, ami Elemért ábrázolja, miközben egy olyan papírzacskóba fúj levegőt, ami egy téglára van helyezve. A fekete-fehér, nagyméretű kép kifejező kontrasztban mutatja be a cselekményt: a fújás miatt pillanatról pillanatra jobban dőlő tégla fenyegető, feszültséggel teli látványt közvetít a nézők felé, amit Elemér nyugodt, kiegyensúlyozott arckifejezése old fel. Annak ellenére, hogy a főszereplő kopasz fején szemmel láthatóan kidagadnak az erek és megfeszül az arcbőre, tekintete mégis figyelmes és higgadt. A látvány ellentmondásossága, a kitűnő fény-árnyék hatás, valamint a precíz kompozíció és időzítés adja a kép értékét. Ez az Elemért ábrázoló további képekre is igaz, a tárgyakról készült fotók pedig olyan allegorikus, dekódolásra váró képek, amik előtt nem lehet nem időzni.

Perlaki Márton | Bird, Bald, Book, Bubble, Bucket, Brick, Potato | Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ | 2016

Perlaki Márton | Bird, Bald, Book, Bubble, Bucket, Brick, Potato | Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ | 2016

Perlaki Márton | Bird, Bald, Book, Bubble, Bucket, Brick, Potato | Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ | 2016

Perlaki Márton | Bird, Bald, Book, Bubble, Bucket, Brick, Potato | Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ | 2016

Perlaki Márton | Bird, Bald, Book, Bubble, Bucket, Brick, Potato | Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ | 2016

Perlaki Márton | Bird, Bald, Book, Bubble, Bucket, Brick, Potato | Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ | 2016

// /

Untsch Kata írása