Be STEAM! – A jövő oktatásfejlesztési irányai


Az információs és technológiai társadalom hozta változások az oktatás területén is érzékelhetővé váltak. Kreativitás, kollaboráció, problémamegoldó kompetencia, innovációs megoldás, élményalapú oktatás. Ezek a fogalmak beépülni látszanak életünkbe, és ezzel egyetemben az oktatásnak is reflektálnia kell mind módszertanában, mind eszközeiben az új jelenségekre.

A MOME Digital Craft Lab anyag- és technológiakutató labor a nemzetközileg mindinkább elterjedt analóg és digitális tárgyalkotáshoz kapcsolódó oktatásfejlesztési irányokat igyekszik integrálni hazai keretek között.

A Be STEAM projekt lényege abban ragadható meg, hogy különböző tudásterületeket kapcsolnak össze elméletben és gyakorlatban egyaránt, így a reál és kreatív tárgyalkotó tantárgyak ötvözésével egy új készségfejlesztő metodikát alkalmazhatnak. Erre utalnak a STEAM mozaikszó egyes elemei is: Science, Technology, Engineering, Art&Craft&Design, Math.

„A Be STEAM! projekt célja egy olyan, az általános közoktatásba is integrálható, bárki számára szabadon elérhető, fúziós tudásmegosztáson alapuló open source metodika fejlesztése, mely tartalmilag és esztétikailag is új utakat nyit a 21. századi készségfejlesztésre.” – olvashatjuk a Digital Craft Lab BE STEAM meghatározását.

A 2017 tavaszán megrendezésre került Digitális Témahét keretében a Digital Craft Lab a Zugligeti Általános Iskolával együttműködve egy olyan pilot projekt megvalósítását tűzte ki célul, mely lehetővé teszi az oktatók és diákok számára a STEAM módszertan megismerését. Az iskola ötödik évfolyama egy héten keresztül mindennap kétórás foglalkozásokon vett részt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Műhelyházában. A kisiskolások csoportos foglalkozások során a reál és természettudományi tárgyak elméletét felhasználva folytatattak kreatív tárgyalkotó tevékenységet. A programban résztvevő huszonhat diák megismerkedhetett a tárgyalkotás folyamatával és annak eszközeivel, ezáltal a mindennapokba átültethető tudást sajátítottak el.

A MOME Digital Craft Lab tervei között szerepel egy hasonló tematikájú nyári tábor szervezése, a következő tanévben pedig egy újabb készségfejlesztő és oktatási demonstrációs eszközök tervezését, fejlesztését tűzi ki a labor célként, ami az őszi Digitális Témahéten általános iskolások bevonásával kerül majd bemutatásra. A projekt megvalósulását segíti a Zugligeti Általános Iskolával közösen elnyert GE Additive Education nemzetközi pályázat, ami által a legkorszerűbb 3D nyomtatáshoz kapcsolódó technológiák, szoftverek, oktatóprogramok tudnak bekerülni a programba. Figyeljétek az egyetemi kommunikációs csatornákat, mert az őszi MOME Digital Craft Lab / Be STEAM! kurzus limitált létszámig nyitott lesz minden intézet számára.

GALÉRIA

// /

Témavezető : Lipóczki Ákos DLA
Konzulens: Bényei Judit PhD
Projekt menedzser: Kovács Andrea | Let it Be! art agency

Hallgatók:
Alscher Bettina
Cser Boglárka
Farkas Barnabás
Kiskéry Dániel
Komporday Dóra
Németh Orsolya
Szántó Gerzson
Zalavári Fruzsina

A Be STEAM projekt bemutatásra került a Trafó smART! XTRA // ART & SCIENCE eseményén, és meghívást kapott a júniusban az ELTE Workshop on Arts Education (EWAE) nemzetközi konferenciára.

Fotók: Bogdán Réka és Komporday Tamás

Sütöri Laura írása