„Szellemileg alulkondicionáltnak érzem ott magam” (egy diák a múzeumról általában)


Illés Anikó

Mit néz ma valaki egy múzeumban? Bemegy-e bárki is? És egyéb kiállításra? Ott mire kíváncsi? Mit remél ott? Élményt, ismerkedést, tanulási lehetőséget?

A kulturális örökség fenntartásának és bemutatásának egyik elsődleges fóruma a múzeum. Hasonlóan kiemelt szerepe van az aktuális kulturális értékek közvetítésében is a gyűjteményeknek, múzeumoknak. A művészetek és/vagy a design bemutatásának is elsődleges terepe a kiállítás. De vajon tényleg érdekli ez a fajta intézmény a fiatalokat?

Egy nemzetközi kutatócsoport kérdése abból indult ki, hogy a múzeumok vonzzák-e a fiatalokat. S akár igen, akár nem, gondolnak-e ma a fiatalok a múzeumra úgy mint ami a tanulás vagy az élményszerzés helye? A kvanitatív kutatási módszerekre épülő kutatásban több ország vett részt (Ausztria, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Portugália, Tajvan, Új-Zéland, USA, Németország). Úgy tűnik, hogy a világ különböző országaiban élő egyetemisták jelentős része nem sűrűn jár múzeumba, azonban mégis néhányan gondolnak a múzeumokra úgy, mint ahol érdekes dolgokat lehet megtapasztalni. A tapasztalatok egy része az átélt élmény emocionális színezetére, másik aspektusa pedig a tanulás lehetőségére vonatkozik.

A kutatást továbbgondolva kiegészítettük a kvantitatív adatgyűjtést kvalitatív módszerekkel is. Három nagyobb kérdésre fokuszáltunk, egyrészt arra, hogy általában hogyan észlelik a fiatalok ezt a fajta intézményt (http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/museum/issue/view/44). Másodszor arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen kapcsolatban van mindez a kulturális örökség megőrzésével, hagyományozásával, és ezzel együtt az identitás megélésével (http://www.interpret-europe.net/fileadmin/Documents/publications/iecon18_proceedings.pdf). Harmadik felvetésként pedig a múzeumban levő tárgyakhoz az eredetiség és a technikai sokszorosíthatóság kérdései mentén közelítettünk http://www.vll.bme.hu/wp-content/uploads/2018/01/Illes-Bodor_updt_30_01_18.pdf.

// /

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-4 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült.