Építészeti látványtervek a MOME frissdiplomásaitól I.


Az előző évekhez hasonlóan idén is bemutatjuk nektek a legújabb építészgeneráció felvetéseit. Háromrészes cikksorozatban ismerhetitek meg a Moholy-Nagy Művészet Egyetem frissdiplomásainak terveit, és merülhettek el a látványtervek gazdagságában. A víziók egytől egyig számot vetnek a városi szövet problémáival, lehetőségeivel, és olyan programokat fogalmaznak meg, amelyek az építészet szűkebb keretein túllépve szociális kérdések irányába tolják el a tervezést. Lássuk az első merítést!

Veres Adrienn: Cohousing

Veres Adrienn mestermunkája kísérlet egy alternatív közösségi lakómodell felállítására a budapesti Magdolna-negyed egyik foghíjtelkén. A terv a hagyományos családmodellen kívül esők (pl. egyedülállók, egyetemisták, pályakezdők, idősek, vendégmunkások) számára kínál rugalmas lakhatási keretet. A tervező a telek átjárhatóságát megtartotta: a földszint városi térré alakul, melyet passzázs szel át. A négy lakótömböt folyosórendszer köti össze, amely elsődleges közlekedési funkcióján kívül átmeneti teret is képez, és a lakóegységek közösségi helyiségeinek kiterjedéseként értelmezhető. A Cohousing koncepciójának velejét a privát tér, a közösségi tér és a köztér közötti egyensúlyozás jelenti.

Sógor Ákos: Népszálló

A jelenkori Budapesten felmerül olyan alternatív szállók építésének lehetősége, amelyek a nagyberuházások számára érdektelen telkeken valósulhatnának meg. A Népszálló keskeny belvárosi foghíjtelken helyezkedik el, működésével alternatívát kínál az ideiglenes lakhatást igénylőknek, és támogatást nyújt az egzisztenciális, illetve egészségügyi rehabilitációban. Sógor Ákos terve a városi lét során felmerülő krízishelyzetek áthidalására tesz kísérletet, éppen ezért nem elszigetelve működik, hanem a város szövetének és a kerület működésének szerves részeként integrálja vissza lakóit a közösségbe.

Bartha Olivér: Prizma Óvoda

Bartha Olivér kísérleti óvodájának célja, hogy az autizmussal élő gyerekek az átlagos fejlődésű gyerekekkel egy intézményben nevelkedhessenek, és a nap bizonyos szakaszaiban találkozhassanak, közösen játszhassanak egymással. A tervezés egyik fő szempontja volt, hogy az épületben érvényesülni tudjon az integráció és a teljes befogadás gondolata.

Gadolla Máté: Felnőttképzés a Baross kocsiszín területén

Gadolla Máté mestermunkájával egy olyan városi egység létrehozását javasolja, amely funkcionálisan és térrendszerét tekintve szervesen kapcsolódik a környező városszövethez, építészetileg ugyanakkor karakteres, „szigetszerű” formálásával, egyfajta minivárosként szervezi és katalizálja is a fragmentált környezetet. A tervezési programomat egy olyan integrált oktatási központ képezi, amely a különböző hosszabb és rövidebb távú tovább- és átképzések tereit egyetlen építészeti komplexumban, ha úgy tetszik egy minivárosban egyesíti. A műhelyek, tantermek, auditóriumok és közterek intenzív és szerves részét alkotják a város átalakuló barnamezős területeinek határán.

Bálint Viola: Kisfaludy 5+7

Kisfaludy 5+7 projekt célja nem kevesebb, mint hogy a közösségi térhasználat és a funkciók keveredése révén ösztönözze a különböző élethelyzetekben lévő emberek összetalálkozását. Bálint Viola építészeti eszközökkel igyekszik elősegíteni, hogy nyitottan reflektáljanak, megoszthassák tapasztalataikat és életstratégiáikat. A tervezés során fontos szempont volt a 19. századi bérház udvarok mélyén rejtőző, elhagyatott épületek feltámasztása, ugyanakkor az elértéktelenedett szerkezetek bontásával, és egy új elem beillesztésével a Kisfaludy 5+7 kompozíciója feloldódik és új értelmet nyer. A helyszín és a program kiválasztását is a társadalmi szegregáció, a szocio-kulturális különbségek élesedése és a lakhatási nehézségek megoldatlansága inspirálta.

// /

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem diplomakiállítása június 14-15. között tekinthető meg a MOME Z épületében (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.). További infók ITT