Falba ültetett természet – Furó Bernadett térelválasztó rendszere


Kerámiába ültetett növények vagy növények által erodált kerámia – Furó Bernadett MOME-s mestermunkájában a természet szokatlan módon kúszik be épített tereinkbe.

Rét a térben térszervező rendszer olyan modulokat kínál, amelyek a helyiségeink egyhangúságát szerves elemek beemelésével bontják meg. Ahogy a tervező fogalmaz: „a közhasználatú belső terek humanizálására” tett kísérletről van itt szó. Ennek érdekében Furó Bernadett egy – kézműves jelleget sem nélkülöző – struktúra megalkotására vállalkozott, ami éppen annyira jelent kerámiatervezést, mint atmoszféra-designt.

A természet itt szimbolikusan foglalja vissza az épített teret, miközben a növények zöldjének és a mázatlan kerámiának a harmonikus együttese új irányba tereli az adott beltérről alkotott összebenyomásunkat. Élhetőbbé, otthonosabbá válik a helyiség.

Furó Bernadett saját anyagkísérleteit követően alakította ki kétmodulos rendszerét, amiből válaszfalat, oszlopot, falrészletet egyaránt építhetünk. A tervező kompozíciós szempontból bizonyos fokú szabálytalanságra törekedett, hogy életteli összképet nyújtsanak a növényekkel kombinált téglablokkok. A műleírás szerint „rusztikus, reliefszerű plasztikai játék” a végeredmény, a téglákon megfigyelhető hamupöttyök és lángnyomok pedig tovább növelik a tárgyak esztétikai értékét.

A formát és a koncepció szellemiségét tekintve is ellentétpárokra épül a munka: szabályosság-szabálytalanság, múlékonyság-maradandóság. A kerámia képes ellenállni a külső környezeti hatásoknak, a növények azonban belülről szétbomlaszthatják az anyagot – lassan birtokba vehetik a tervezett tárgyat.

Nagyon vonzónak találom azokat az épületeket, melyeket visszahódított a természet.”

– teszi hozzá a tervező, és ebben a mestermunkában is a növényvilág felé tett gesztusról van szó. Tervezői előzékenység, ha úgy tetszik, amiben a designer hátralép, és teret enged az önálló természeti alakulásnak.

Rét a térben modulrendszer elsősorban közhasználatú terek, egyetemek, irodaházak, várótermek helyiségeibe készült: érdekes lenne megfigyelni, milyen összhatást kelt ezekben az alapvetően steril közegekben a beemelt élővilág, és hogyan alakul, formálódik majd évek távlatában.

// /

A mestermunka témavezetője Kemény Péter, konzulense Bokor Zsuzsa volt. 

Furó Bernadett BEHANCE 

Szerző: Schneider Ákos