Testavatás


Kudász Gábor Arion „WORKOUT – a fine sense of patriotism” című sorozatáról

A prágai Strahov több mint kétszázezres befogadóképességével a történelem legnagyobb stadionja. Működésének fénykorában a lelátókon összezsúfolódott közönség a rendezettség csúcsteljesítményeit csodálhatta, ahogy a gyepen alakzatokká álltak össze az emberi testek. Gimnasztikai események, a Sokol Slet, az 1950-es évektől pedig a Spartakiáda otthona volt. Csehszlovákia legkülönbözőbb területeiről érkeztek ide résztvevők, hogy hatévente egyszer grandiózus mintákban egyesüljenek, és végrehajtsák a közösségi öntudat gyakorlatait. Kudász Gábor Arion 2018 nyarán rögzítette, hogy mára mi maradt meg a tömegrendezvényből, és az állami testedzés hagyományában hogyan keresi a helyét az X-Y-Z generáció.

A Sokol Slet – vagyis a Sólymok rajzása – a 19. századi Sokol sportklubokból indult, és nyomban országos jelentőségű eseménnyé vált. A testgyakorlatok és a pán-szláv szellemiség a kezdetektől fogva együtt mozgott az „ép testben ép lélek” program hálózataiban. A tömeggimnasztikai rendezvényt a monarchia alatt nacionalista színezete miatt több alkalommal betiltották, majd a második világháborút követően, immáron a kommunista rezsim lencséjén keresztül értelmezték újra, és tették Spartakiáda néven a munkásosztály nemzetközi testének részévé. Történetének csúcspontján – az 1960-es években – mintegy 750.000 ember hangolta össze mozgását a Strahov stadion tribünjei által kijelölt megalomán térben.

The (Belgian) Red Square, 2020

Kudász Gábor Arion képei ma a diktatúra látomásán innen mesélnek egy visszazsugorodott, ha úgy tetszik, emberibb léptékű eseményről. A Sokol Slet már nem a nagy Strahov stadionban, hanem egy kisebb helyszínen kerül megrendezésre, azonban továbbra is a teljes szláv diaszpórából vonz magához nézőket és résztvevőket. Hagyományőrző, közösségépítő rendezvény; amelyre 2018 júliusában éppen a Trianonnal megalakult Csehszlovákia 100. évfordulójára gyűltek össze az emberek. Nosztalgia, nemzeti érzés, testépítés vagy buli. Esetleg mindegyik egyszerre. A Sokol Slet ugyanúgy jelent nehéz levegőjű, történelmi súlyokkal megpakolt eseményt, mint a frissesség, a vitalitás ünneplését és a közös sportolás élményét. Sokrétű ügy. Ahogy a WORKOUT – a finse sense of patriotism című fotósorozat is az.

Anarcho Femininsm – Queer Anarchism, 2020

A képek nem ütköztetnek meg szemtől szemben a hazafiasság jelképeivel, és múltba révedő tekinteteket sem látunk. Kudász Gábor Arion azokra a fiatalokra összpontosít, akik – saját beszámolója alapján – „egy jó buliért gyűlnek össze, akiket nem az összeolvadó cseh és szlovák trikolort formázó koreográfia indít meg, akik még nem idomulnak ideológiákat jelölő formákba, akik önmagukat sportágak, zenei irányzatok, divatmárkák és globális tinédzser szubkultúrák alapján határoznák meg.” Ezeknek a srácoknak a népnevelés szólamai mellékesek, a nemzedékek közötti motivációs eltérés pedig szembeötlő. Az emlékezés és újraélés gesztusai a lelkes, fiatal sportbarátok mutatványaival keverednek a Sokol Sleten. Kudász korábbi sorozatainak témáját viszi tovább, amikor a helyi, beágyazott identitásokat és a globális mintázatokat vetíti egymásra. Hogyan csapódik le, mondjuk, a gengszter rap vagy a Santa Monica-i gördeszkáskultúra a cseh és szlovák történelem nagyjainak árnyékában? Californication és pán-szláv álom a valaha volt legforróbb nyáron, 2018-ban, Prágában.

Na, nem ilyen direktséggel – hiszen itt a gimnasztikai alakzatok, a koreográfiában összeolvadó testek állnak a fókuszban. De nem léptékváltásokról van-e szó itt is? A grandiózus koreográfia egyes elemeit megvalósító kis csoportokban még jól azonosítható, megismerhető személyek, történetek és egyéni motivációk később a stadion falai között egy feszesen megkomponált terülőmintában oldódnak fel. A tömegjelenetben tulajdonképpen avatás történik; az egyéni testek jelekké és motívumokká avatása egy közös látomásban. Magát a látomást pedig az aktualitás uralja; lehet tisztán formai, esztétikai, de éppúgy lehet ideológiai is. Ahogy az adott politikai kurzus több ízben is átírta a Sokol Slet jelentését, úgy lett a gimnasztikai klubok találkozójából nemzeti népnevelő esemény, majd szocialista Spartakiáda, mára pedig a történelmi emlékezet és a sportos életmód platformja. Ahogy az esemény jelentése változott, úgy álltak össze a mechanikus rendbe szervezett emberi testek a nemzet testévé, a munkásmozgalom testévé, a pártállam testévé, és így tovább. Prágában a Strahov stadion pályáján az izmokat avatták ünnepélyesen eszmévé, a lelátó közönsége pedig ideális tükörképre, mintára lelhetett a látványban. A gyepen megjelenő testek formálása végsősoron a lelátók „tömeg-testének” ideológiai formálását szolgálja.

You Should Stop Immediately, 2020

A történeti eloldásra – vagy éppen idézésre – a WORKOUT rájátszik azzal, hogy időben nehezen köthető helyszíneket és jeleneteket mutat meg; a fekete-fehér kompozíciók archív felvételek benyomását is kelthetik. A fiatalság, az egészség-kultusz és a testnevelés nem csak a prágai Solymok rajzásán jelentett belépőpontot a különböző ideológiák számára. A 20. századi modernitás története bővelkedik hasonló példákban: a modern design tisztaságmániáján, a nudista szubkultúrákon, az életmódmagazinokon át a diktatórikus rezsimek erődemonstrációiig. A sorozat azonban nem felülről közelít, nem ideológiák mentén elemez, hanem megpróbálja a konkrét belépőpontokat, az individuális testeket és személyeket vizsgálni. A fényképek a fiatalok kis csoportjaira összpontosítanak. „Ők a sejtek a gigantikus koreográfiákban, akik mondhatatlanul büszkék a zenés showban betöltött alig észrevehető szerepükre.” – olvashatjuk. Kudász Gábor Arion tehát igyekszik a kollektív felépítmény egyes tégláit azonosítani. Igyekszik megtalálni a személyeket a testek rengetegében.

Ugyanakkor a testek jelekké avatása már ezen a szinten is tetten érhető: a felvett pózok, alakzatok geometriai formák vagy jelképek felé mutatnak. Csillag, rózsa, sólyom. A fotósorozat színes mezőkkel erősít rá erre az eltolódásra. Zászlók alapelemeit és színeit idézik a műgyanta-foltok, és az atletikus alakok lobogószerű együttállását hangsúlyozzák. Erre egyébként a kiállítási anyag installációja is rájátszik, amennyiben zászlórudat idéző fémszerkezeteken jelennek meg egyes fényképek.

A WORKOUT sokrétű munka, amelyben Kudász a hazafiság finom érzésével végez különböző ingamozgásokat: Csehszlovákia-Trianon-Magyarország, archívum-kortárs riport, emlékezet és aktualitás. Nemzetközi folyamatok és helyi közösségek. Sejtek és terülőminták. Személyek és struktúrák. Testek és lobogók. Lobogók és testek. Egy kar, egy megfeszülő törzs, egy elindított mozdulat.

Uomo, 2020
Slavia – Animal Right Movement, 2020
Triangle of Triangles, 2020
Siluety (Unit of 8), 2020
There is a race going on and you are not in it, 2020
There is something wrong and you don’t know about it, 2020
Stadium (Heart) / Stadium (Gathering), 2020

// /

Kudász Gábor Arion: WORKOUT – a fine sense of patriotism

Faur Zsófi Galéria | 2020.03.09. – 04.04.

A kiállítás a Covid-19 miatti korlátozások idején kedden és pénteken bejelentkezéssel 12:00-15:00 között látogatható!

Szerző: Schneider Ákos