Jövőbűvölet a tervezőgrafika spektrumán


Bárhogyan is nézzük, a jövő előttünk lebeg, spekulált valóságként a fejlődés lehetőségét hordozza magában. A kortárs tervezőknek szinte elengedhetetlen foglalkozni a jövő társadalmi igényeivel és a szakmai elvárások változásával. Ebből a megfontolásból a MOME tervezőgrafika tanszékének harmadéves hallgatói a The Future of Graphic Design c. kiállítást álmodták meg.


A sokszínű koncepciók széles körben reflektálnak a szakma szerepére és változására, közös jellemzőjük a személyes nézőpontból való kiindulás. Habár ezek a szubjektív megközelítések csupán apró részletét képezik annak, hogy milyen felelősséggel bír egy tervező, milyen változást generálhat a vizuális kommunikáció, mégis betekintést engednek a hallgatókat, a jövő tervezői generációját foglalkoztató kérdésekbe.

Egyszerű sokszínűség

Az alkalmazott művészet személyességét tematizálja Hajdú Ágoston Margin Stories c. kiállításkoncepciója, így hagyja hátra a technológiai újítások és a trendek kérdését. A teljesítményorientált és trendkövető tervezésnek egy nagyvonalú gesztussal tart tükröt: a hagyományos promóciós helyzetet megfordítva a margóra helyez minden releváns információt, a „hasznos” tér pedig üres marad.

Generatív épülés

Kudlák Amy a kirajzolódás és felépülés programszerű folyamatait vizualizálta. ENIGMA c. koncepciójában bizonyos részletek egy vörös fólia segítségével válnak olvashatóvá. Kiállítása ezzel a gesztussal nemcsak bevonja a látogatót, hanem interakcióra is ösztönöz.

Képlékeny terek

„Úgy gondolom, az új médiumok megjelenésével egyre relevánsabb kérdés, hogy miképpen tudjuk körbehatárolni a tervezőgrafikát” – Sterczer Antónia mégsem explicit válaszokat keresett, hanem az állandó változás bizonytalanságára reflektált. Arculattervében a szakmai határok képlékenységét, folyamatos eltolódását jelenítette meg amorf formák segítségével

Túlhalmozódás és funkció

Vrabély Edit grafikai kiállításának a TYPEFACE elnevezést adta, ami az olvashatóság kérdését boncolja. Az arculat fő eleme egy kötött rendszerben létrehozott betűcsalád, mely széttöredezettsége által az értelmezhetőség határát feszegeti.

Etikus tervezés és felelősségvállalás

Bajnok Anna Ethics of Graphic Design koncepciója a tervezői felelősséget igyekszik körbejárni. Fontos szerepet játszik az önmegfigyelés, így a szemgolyó szimbólumát helyezte a középpontba. A terv inspirációja Milton Glaser: Road to Hell in 12 Steps c. írása volt, mely a grafikusok morális felelősségét taglalja.

// /

A tanszék további munkáit INNEN éritek el

A hallgatók konzulensei Balla Dóra és Simon Péter Bence volt

Szerző: Vági Zoe