Ragályból kiragadott portfóliók


A bolzanói UNIBZ Egyetem 2020-as design és művészeti projektjei beharangozásukkor még nem zengtek olyan disztópikusan, ahogy végül is lecsengtek, még akkor sem, ha olyan kísérteties és provokatív címeket viseltek, mint „2000 elölről kezdve” vagy „Ez nem a: VÉGE”. Az évkezdés ugyanis még azt a benyomást keltette mindünkben, amit országszerte az ablakokba tűzött zászlók hirdettek: „Tutto andrá bene”, vagyis hogy minden oké lesz… pedig hogy csak Dél-Tirolt fogja a világjárvány elkerülni – azt persze titkon – senki nem hihette, két napig mégis úgy tettünk, mintha az előttünk álló félév a műhelyek nyüzsgésében fúrással-faragással, reszeléssel és nyisszantással, keveréssel meg zörgetéssel telhetne.


A Microsoft Teams becsatornázásának folyamata alatt ugyan hónapokig kószáltak még az egymásnak ellentmondó ígéretek, de aki ki akarta állni választott mesterei próbáit, annak már a kezdetben fel kellett mérnie, hogy időt veszít, ha másra számít, mint a szülői ház gyerekszobájában rég elfeledett rongy és képeslapgyűjteményre, a beszáradt ragasztókra, a nagypapa fogatlan fűrészére és esetleg a gondnok szkennerére.

Az alább bemutatott munkák az így jellemzett körülmények lenyomatai, melyek nemcsak felszínükön, hanem anyagukban, kivitelezésükben, még prezentációjukban is hitelesítik azt, amiről beszélnek.

Számos hallgatót megérintett a ragály – félre ne értsetek – inspirációs szinten, és a legbékésebb tematikán belül is meglepőbbnél meglepőbb alkotásokra ösztönözte őket.  Aki az „ültetés, növelés és betermelés…” kiskerti matatásának romantikus tárgyvilágára fókuszált, még azt sem kerülte el az indíttatás, hogy aktualizált magtárolói terveivel is a járványhelyzetre figyeljen. A tény, hogy csak kevesek példáit tudom itt szemléltetni, ugyanazzal az áldatlan sorssal áll összefüggésben, amely sok esetben meghiúsította a kidolgozott tervek megvalósítását. Az alább szemlézett munkák alkotói sem minden szabadkozás nélkül bocsátották közre portfóliójukat.

Cariphone

„Ez nem a: VÉGE” világvégi színezettel határozták meg kurzusukon Francesco Faccin, Alessandro Mason és Alvise Mattozzi tanárok azokat a felhangokat, amelyeket Ilaria Palazzeschi zenedoboza hangosít ki az izolációban felerősödött okostelefon-járvány csöndesítésére. A formatervező az internetes közösségi hálók és szórakozás COVID19 belobbantotta gyulladásra ajánl hűsítő balzsamot, amikor a békeidőket idéző zenedobozt alakítja kegyes kalodává. A karanténba zártak telefonjának izolációja nemhogy nem a vége, hanem éppen a kezdete annak a fémkorongon képletesen is megcsillanó reflexiónak,  amelyet a kulcsnál indított lendítés fordít önnön magunk felé zenei szinkronban. A telefon megragadását blokkoló Cariphone, ami jelentése szerint harangjáték lenne, etimológiailag is a kellem hangszórója.

Girolamo nel suo studio

Fabio Bonaldo sem a VÉGE felől szemléli nyugtalanító jelenünket, hanem az idillivé váló múltban keres oltalmat. Antonello da Messina reneszánsz festő Jeremiás-ábrázolása ihlette enteriőrtervét, amely gazdag nyelvi és kultúrtörténeti rétegekkel árnyalja az otthon és a munkahely jelenkori egymásba simulását. A tizennyolc részes garnitúra az otthontér bensőségességét és a munkahely fókuszáltságát egyszerre biztosítja. Az észrevétlen átmenetek tervezője a csavarok mellőzésével integrált végtelenbe visszaforgó gyűrűszerkezete a kétféle habitát egységének érzetét kelti. A cím – Girolamo nel suo studio –  egyébként sem tisztán a humanizmus tudományokba merülő embereszményét hívja emlékezetünkbe, hanem a dolgozószoba (stúdió) és az említett forgómozgás (giro) fogalmát is működésbe hozza. Fedezzük fel a skicceken, milyen részletek mentén csempészte a szerző a Quattrocento humanista utópiáját a poszthumanizmus küszöbére!

Az élet magva

A Nucleus Vitae kerek magnaptár mechanikája a regisztrált időnek megfelelően ciklikus. Julia Siebert Cárceres és Nora Rinner felvetése a VÉG-gel fenyegető jelenünk új kezdetbe fordítását tematizálja. A pánikban felhalmozott, majd eldobott élelem innentől nem az enyészetet, hanem utódainkat gazdagíthatja. A tervezők az Alpokalján honos zöldségek és gyümölcsök magtárát hozták létre. Egy időkapszulát, amiből az uborka-, alma-, zucchini- és dinnyemagok sokszáz év után is kikelhetnek. A tizenhatféle magot a hetek síkjain öt emeletbe rendező faszerkezet azonban anyagánál fogva alkalmatlan a konzerválásra, ami miatt még civilizációnk esetlen időszámításának sem lehet hírmondója.

Én is hős vagyok

Rodrigo Medina Én is hős vagyok fotósorozata a karantén azon kiváltságos pillanatait örökíti meg, amelyekben a szerző az elszigetelődés idején időről időre betérhetett a világot jelentő élelmiszerüzletekbe. Hősei a bolti eladók, akik maszkjaik bizonytalan védelme mögött egészségüket is vásárra vitték a frontvonalban.

A vírusok kézikönyve

A perui és német szülők lányaként felnőtt Verena Metz Zumaran a shipibo-conibo amazóniai népcsoport egészségügyi tanácsadói közt önkénteskedve ismerte fel a félreinformálással és információ-visszatartással való manipuláció veszélyeit. A vírusok kézikönyve (The Manual on Viruses) jól alkalmazza a Gerstnernél megfigyelt jelentésközvetítő szöveghűséget. Verena egységesen akzinenz grotesk betűtípusválasztásával és a szövegrészek méretbeni elkülönítésével egyszerre segíti a laikus tájékozódását és emlékeztet a téma kapcsán ismert abszurd helyzetekre, színeivel pedig a használati utasításokból ismert didaktikával vezet végig bennünket a könyvön. Verena szórakoztató tud maradni, ahogy bőséges illusztrációval, tematikusan magyarázza a leírás szaktudományos, történelmi és gazdasági adatait, néha pedig szociálisan érzékenyítő, személyes vagy éppen parodisztikus hangot üt meg. Kiragadott képei között az egymásra másolt, elektromikroszkóppal készült fotók, a többszörözött HIV vírus, a kék influenzavírusok, cellák festményinterpretációi láthatók.

Paralízis

Lucrezia Dal Toso interaktív digitális kiadványában még összetettebb és poétikusabb útját találta meg az elszigeteltségben elszenvedett szorongás és Paralízis élményének kifejezésére. A kiszámíthatatlan bénítás kényszerítette befelé fordulás csendjéből indul a könyvanimáció. A vakító fehéret váltogatja világos, telített színekkel. A zavar és a megnyugvás harmonikus ábrái között kígyózik, a tetőponton érintett kérdéseket pedig a visszavonulás mélyébe vezeti le.

weBar

Marco Ciacci és Nichita Brunner nem a visszavonulásról és elmélyülésről, hanem a zavartalan közösségi élet lehetőségeiről gondolkodott projektjében. Interaktív poháralátétük ötletét a karanténkultúra aperitív mozgalma adta. Az alumíniumszínűre festett 3D-nyomtatott, bioszilikonnal feltöltött és Arduinóval összeszerelt elemek otthoni környezetben épültek. A sokszorosított prototípus virtuális koccintó funkciója a pontszámláló, időmérő és hangjelző alkalmazásával videókonferenciák játékos felüdítését szolgálhatja.

// /

A szerző a MOME designelmélet mesterszakának hallgatója; Erasmus- félévét Olaszorságban töltötte a Covid-19 vírusjárvány kitörésekor.

Szerző: Mucsi Réka