Európai szociális design hálózatot hozott létre a MOME


A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kezdeményezésével 2020. október 20-án létrejött a világszinten is egyedi szociális design hálózat, a Social Design Network (SDN). A 11 rangos partneregyetem bevonásával elinduló kezdeményezés célja a tudásmegosztás és a közös projektek, kutatások, kurzusok mentén a jövő szociálisan érzékeny designereinek és kreatív szakembereinek képzése.


A design, mint kreatív iparág igen fontos változáson, átalakuláson megy keresztül. A 21. század kihívásai, mint a klímaválság, a migráció, a gazdasági- és technológiai fejlődés ütemének gyorsulása olyan feladatok elé állítja az iparági szereplőket, melyek hatására érdemes újragondolni a designról, a designer szerepéről alkotott képünket. 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Innovációs Központ (MOME IK) Szociális Design Kutatócsoportja 2020 októberében hozta létre az első Social Design Networköt 11 partneregyetem bevonásával. A network célja, hogy a hasonló gondolkodású és a szociális design gyakorlatában aktív felsőoktatási intézményeket egy platformra terelje és közös gondolkodást, valamint támogatási rendszer kiépítését indítsa el. A partneregyetemek kiválasztásánál a szociális design gyakorlat minél szélesebb értelmezése volt a szelekciós szempont.

Mi az a szociális design?

A szociális  design egyik legfőbb feladata a 21. század komplex kihívásaira megoldások keresése a design eszközrendszerének használatával, a résztvevőket bevonó, a kreatív problémamegoldó folyamatokon keresztül új társadalmi értékek, folyamatok, technikák és hasznos termékek tervezése. Ezek azok a megközelítési módok, amelyek segítségével a tervezők  formálói és segítői lehetnek a világban történő változásoknak. Ez a gondolat áll annak a nyolc országot átfogó, globális kezdeményezésnek a hátterében, amely a 11 egyetemet összekapcsolja a szociális design témaköre mentén.

A hálózat célja

Az újonnan megalakult hálózat célja a tudásmegosztás és a közös projektek, kutatások, kurzusok mentén a jövő szociálisan érzékeny designereinek és kreatív szakembereinek képzése. Az alakuló ülés célja a résztvevő 11 egyetem saját szociális design definíciójának és gyakorlatának megismerése, valamint az adott térségre jellemző szociokulturális környezet ismertetése. A Social Design Network további célja lefektetni az alapjait egy közös, Európai Unió által finanszírozott támogatási rendszer kiépítésének, melyet 2021 elején terveznek elindítani.

Miért fontos ez?

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kreatív munkáját mindig is társadalmi szerepvállalás, a technológiai lehetőségek, a gazdasági eszközök és a környezeti erőforrások szintézise jellemezte.

„Az előttünk álló időszak állandóan változó és kihívásokkal teli mindennapjaiban szakmai kötelességünk kiterjeszteni a design területeit, feltárni az együttműködés új módjait.”

„Az előttünk álló időszak állandóan változó és kihívásokkal teli mindennapjaiban szakmai kötelességünk kiterjeszteni a design területeit, feltárni az együttműködés új módjait. A klímaválság idején a társadalmi, ökológiai, gazdasági és kulturális fenntarthatóság és az innováció együtt jár. Az eltérő és sokszínű célokat, kontextusokat és perspektívákat képviselő, egyre fejlődő társadalmi tervezés elterjedése tehát közös ügyünk, jövőnk záloga.” – emelte ki Fülöp József, a MOME rektora.

Fehér Bori ötletgazda szerint „ez a hálózat egy kivételes lehetőséget biztosít a tudáscserére, a személyes és szakmai fejlődésre, nemzetközi együttműködésekre a szociális design területén belül, valamint a társ szakterületek bevonása irányában is.” 

Ezért is kiemelten fontos a MOME számára a most megalakult Social Design Network, hiszen ez az egyedi kezdeményezés, a szociális design területén nemzetközi szinten is kiemelkedő munkát végző, hasonló gondolkodású szakemberek egyedülálló csoportja lehetőséget biztosít arra, hogy a design társadalmi felelősségvállalásának elvitathatatlan jelentőségét együttes erővel tudjuk képviselni Európában és azon kívül is. 

A Social Design Network partnerei:

– Central Saint Martins – University of the Arts London, London, UK
– Elisava – Barcelona School of Design and Engineering, Barcelona, S
– Estonian Academy of the Arts, Tallinn, ET
– Free University of Bozen-Bolzano, IT
– Hadassah Academic College, Jeruzsálem, ISR
– Hamburg University of Applied Sciences, Hamburg, D
– Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest, HU
– Royal College of Art, London, UK
– Sint Lucas School of Art, Antwerpen, B
– Universität Der Künste, Berlin, D
– Willem de Kooning Academy, Rotterdam, NL

// /

Szerző: Sajtóközlemény