Kerámiába foglalt tájélmény – Sinkovits Zsuzsanna „Geoform” kollekciója


A hazai táj egyedi átiratát nyújtják Sinkovits Zsuzsanna Geoform kerámiái. Tájképek helyett „tájtárgyakkal” van dolgunk, amikben jellegzetes, magyarországi geológiai képződmények köszönnek vissza. A négy tárgytípus négy különböző tájegységhez köt minket, az Alföldtől az Északi-középhegységig. Őszinte és szép tervezői gondolat, ami mindenféle hangoskodás nélkül szól identitásról és helyi értékekről.


A tárgyak formai és felületi jegyekkel, tervezői gesztusokkal idézik meg egy-egy természeti képződmény karakterisztikáját – a szikes talaj repedezettségét, a földtani kőzetek rétegződését, a bauxit üledékes, vöröses árnyalatait és a futóhomok hullámzó felszínét. A Geoform vázák, poharak, tálak ilyen módon túllépnek a puszta használati és dekorációs funkción: egy ismerős hely felé mutatnak, megidéznek egy emléket.

„A projekt hazai kirándulásaim során gyűjtött föld és kőzetmintákkal kezdődött, melyek kerámia alapanyagokba és mázakba keverve, változatos színeket és izgalmas felületeket hoztak létre.” – mondta el a tervező.

A személyes kötődés vagy élményanyag mind a négy kiválasztott tájegységnél szerepet játszott. A kollekció ebben az értelemben is egyfajta – finoman megfogalmazott – narratív designként írható le. Sinkovits Zsuzsanna tárgyai mesélnek egyrészt a tervező személyes történetéről, másrészt a hazai táj és identitás kapcsolatáról. Mennyire ismerjük ezeket a természeti egységeket? Mennyire érezzük a sajátunknak őket? Vannak-e kötődési pontjaink, élményeink, amik hozzájuk kapcsolnak minket? Tágabban: mennyire része a táj a magyar identitásnak vagy akár identitáspolitikának? Vannak-e tájközhelyeink, és ha igen, túl tudunk-e lépni rajtuk? Több irányból is „olvashatóak” ezek a tárgyak.

Amitől pedig igazán működik a Geoform, az a forma és a tartalom jól átgondolt, szoros egysége. A kollekciót olyan kerámiatervezők inspirálták, mint Adam Buick, Gerner Jahncke vagy Jennifer Lee. A végeredményt technikai sokszínűség jellemzi; a négy tárgytípus különböző eljárásokkal készült.

A Mecsek bauxitbányája barnás-vöröses tálak formájában köszön vissza, amiknek a mázához helyi kőzeteket használt pigmentként a tervező. Az alföldi Sziksós-tó kiszáradt medrének repedései jelennek meg azon a zsugormázas kerámiatárgyon, ami lapos lencseformájával a sík táj végtelenséget idézi meg. Az Északi-középhegység kőzetrétegződéseire nerikomi technikával, színezett agyag rétegmintázataival utalnak a kollekció poharai. A kiskunsági futóhomok mozgását pedig egy 3D nyomtatott váza merevíti ki a térben.

Sinkovits Zsuzsanna a természeti képződmények tárgyi átirataiban a formák strukturális analógiáira és a felületképzésre helyezi a hangsúlyt, miközben az anyagkísérleteihez helyi elemekből válogat összetevőket. A Geoform anélkül lokális és beágyazott, hogy ezzel hivalkodna. Kerámiába foglalt tájélményt kapunk, és hozzánk, rólunk szóló tárgyakat.

// /

A projekt témavezetője Kondor Edit. A tárgyak a MOME Tárgytervezés MA szakán készültek.

Szerző: Schneider Ákos