Kerámiába foglalt tájélmény – Sinkovits Zsuzsanna „Geoform” kollekciója


A hazai táj egyedi átiratait nyújtják Sinkovits Zsuzsanna Geoform kerámiái. Tájképek helyett „tájtárgyakkal” van dolgunk, amikben jellegzetes geológiai képződmények köszönnek vissza. A négy tárgytípus négy különböző tájegységhez köt minket, az Alföldtől az Északi-középhegységig. Őszinte és szép tervezői gondolat, ami mindenféle hangoskodás nélkül szól identitásról és helyi értékekről.


A tárgyak formai és felületi jegyekkel idézik meg egy-egy természeti képződmény jellegzetes karakterét – a szikes talaj repedezettségét, a földtani kőzetek rétegződését, a bauxit üledékes, vöröses árnyalatait és a futóhomok hullámzását. A Geoform vázák, poharak, tálak ilyen módon túllépnek a használati és dekorációs funkción: egy ismerős hely felé mutatnak, megidéznek egy emléket.

„A projekt hazai kirándulásaim során gyűjtött föld- és kőzetmintákkal kezdődött, amelyeket kerámia alapanyagokba és mázakba keverve, változatos színeket és izgalmas felületeket kapunk” – mondta el a tervező.

A személyes kötődés vagy élményanyag mind a négy kiválasztott tájegységnél szerepet játszott. A kollekció ebben az értelemben is egyfajta – finoman megfogalmazott – narratív designként írható le. Sinkovits Zsuzsanna tárgyai mesélnek egyrészt a tervező személyes történetéről, másrészt a hazai táj és identitás kapcsolatáról. Mennyire ismerjük ezeket a természeti képződményeket? Mennyire érezzük a sajátunknak őket? Vannak-e hozzájuk fűződő emlékeink, kötődési pontjaink? Vagy tágabban: mennyire része a táj a magyar identitásnak, akár identitáspolitikának? Vannak-e tájközhelyeink, és ha igen, túl tudunk-e lépni rajtuk? Több irányból is „olvashatóak” ezek a kerámiák.

Amitől pedig igazán működik a Geoform, az a forma és a tartalom jól átgondolt, szoros egysége. A kollekciót olyan kerámiatervezők inspirálták, mint Adam Buick, Gerner Jahncke vagy Jennifer Lee. A végeredményt technikai sokszínűség jellemzi; a négy tárgytípus különböző eljárásokkal készült.

A Mecsek bauxitbányája barnás-vöröses tálak formájában köszön vissza. A tálak mázához helyi kőzeteket használt pigmentként a tervező. Az alföldi Sziksós-tó kiszáradt medrének repedései jelennek meg azon a zsugormázas kerámiatárgyon, ami lapos lencseformájával a sík táj végtelenséget idézi meg. Az Északi-középhegység kőzetrétegződéseire nerikomi technikával, a színezett agyag rétegmintázataival utalnak a kollekció poharai. A kiskunsági futóhomok mozgását pedig 3D nyomtatott vázák merevítik ki a térben.

Sinkovits Zsuzsanna a természeti képződmények tárgyi parafrázisaiban felületképzésre és formai analógiákra helyezi a hangsúlyt, miközben az anyagkísérleteihez helyi elemekből válogat összetevőket. A Geoform anélkül lokális és beágyazott, hogy ezzel hivalkodna. Kerámiába foglalt tájélményt kapunk – hozzánk, rólunk szóló tárgyakat.

// /

A projekt témavezetője Kondor Edit. A tárgyak a MOME Tárgytervezés MA szakán készültek.

Szerző: Schneider Ákos