Moszkva és Budapest között félúton – Grinberg Daniella fotóprojektje


Egy társadalom önmeghatározása nagymértékben összefügg az emlékezéssel, a kollektív emlékezetet pedig részben szubjektív gondolatok sokasága alkotja. De mi történik akkor, ha egy társadalomban megközelítőleg sincs egyetértés a múlt közös értelmezését illetően? Grinberg Daniella fotósorozata egy személyes történetet fogalmaz meg a kettős identitásról és a kultúra sokféleségéről.


A kulturális örökség és az ideológiákkal átitatott közélet egy többoldalú, rendkívül törékeny dolog, amit számtalan tényező befolyásol. Daniella képei között a portrétól kezdve a tárgyfotón keresztül az absztrakt kompozíciókon át több képvariációt is láthatunk. Minden kép önmagában is egy történetet mesél el, a sorozat pedig végül koherens egésszé áll össze.

„Miközben anyukám Oroszországból Magyarországra költözött, a Budapestre tartó gépen a saját gyermekkori ábécés könyvei közül hozott magával néhányat. Így kezdtünk el megtanulni egymás nyelvén, miközben az iskolában egy másikat tanultam.”

Minden éremnek két oldala van. Azt hiszem, ezt sokszor elfelejtjük, pedig nagyon fontos a társadalmi érzékenyítés szempontjából. Súlyos és kártékony dolog szemellenzőben mustrálni a világot, és egysikú ítéleteket alkotni a körülöttünk zajló eseményekről. De sajnos rég tudjuk; az emlékezet szelektív természetű, a fikcióinkat pedig kényünk-kedvünk szerint alakíthatjuk. Válogatunk a múltból, és azt emeljük ki, jelenítjük meg, amit ebbe a fikciós keretbe leginkább beilleszthetőnek tartunk.

„A történelem magyarországi verziójából vizsgáztam, miközben jól ismertem anyukám elbeszéléseit, amik más tartalommal, más helyen, de ugyanabban az időben játszódtak.”

Daniella képei ugyan személyes benyomásokból építkeznek, én mégis azt gondolom, hogy mindannyiunkat érintő témát boncolnak. Egy kicsit mindenkinek köze van hozzájuk. Ha pedig csak egy lépéssel is közelebb kerülünk az igazsághoz, akkor már nem volt hiábavaló a munka…

Idén októberben lesz az 1956-os forradalom 65. évfordulója, aminek apropóján a Memory Project és a MOME Média Intézetének kollaborációjában közös projekt készül. Daniella még bővülő sorozata is ennek a projektnek a részét képezi majd.

// /

A sorozat a MOME fotográfia BA szakán készül. Témavezetője Máté Gábor, konzulense Richard Usher.

Szerző: Darvasi Dominika