„Itt kezdődik a mi felelősségvállalásunk” – Spekuláció a jövőről Nagy Izabella fotóin keresztül


A jövő elképzelése és kutatása régóta meghatározza az emberiséget – akár utópikus, akár disztópikus irányban –, ezzel pedig együtt jár a művészeti reprezentáció is. Nagy Izabella fotográfiai nézőpontja olyan betekintést nyújt az emberi mivoltunkkal kapcsolatos jövőbeli dilemmákba, ami újra az ismeretlen elképzelésére késztet minket.


„Témaválasztásaim a spekulatív design területét érintik, amelynek célja, hogy különböző perspektívák bemutatásával kérdéseket vessen fel a jövőnkkel kapcsolatban, és új technológiákat ismertessen meg, így érzékeltetve világunk rohamos átalakulását.”

Milyen megnyilvánulásai lehetnek egy közelgő apokalipszisnek? Lehet-e tökéletes életformát alkotni, ha a tudomány odáig jut, hogy tetszés szerint alakíthatjuk saját fajunkat? Izabella elfogulatlan szemszögből vizsgálja ezeket a kérdéseket, és fotóin keresztül egy bizarr világba helyez bennünket. Érezzük a feszültséget, mégis tovább visz a kíváncsiságunk.

Jelenések

A világvége mindenkit foglalkoztat. Egyénenként, kultúrák, vallások, tudományágak vonatkozásában, de még a média szintjén is nagyon eltérőek az elképzeléseink róla. Az apokalipszis gazdag szimbolikáját a legtöbb esetben összeköti a természetfelettiség. A Jelenések fotóprojektben Izabella olyan apró gesztusokat, elvont jelenségeket vizualizál, amik az ezzel járó nyugtalanságot kelthetik a nézőben.

Kimérák Ébredése

„Darwin szerint az élet egy »őslevesben« keletkezett, amiből mutáció és szelekció révén fejlődtek ki a növények, az állatok, majd az emberek. A fajok közötti határok elmosódása révén a jövő elvezethet egy hasonló összeolvadáshoz. A kimérák mesterségesen elindíthatják ezt a folyamatot” – mondta a fotós itt bemutatott anyagával kapcsolatban.

A Kimérák Ébredése fotósorozat értelmezésében a „kiméra” egy olyan genetikai mozaik, amely kettőnél több génkészletet tartalmaz egyetlen szervezetben.  Az orvostudományi szabályozások miatt az ilyen embriók csak 24 napig tarthatóak életben, így azok még nem rendelkeznek kifejlett formájukkal. Izabella fotói egy fiktív evolúciós folyamatot mutatnak be, amiben a  kiméra a fajok végső összeolvadása felé halad.

„Különböző szerves formákkal kísérleteztem, kombinálásukkal pedig új, képzeletbeli organizmusokat hoztam létre , amik a génmanipulált fajok keresztezését és a bennük rejlő lehetőségeket szemléltetik.”

Aconitum

A kedvünkre szabályozott és új tulajdonságokkal felruházott növények indokolttá teszik azt a kérdést, hogy azok milyen nyomot hagyhatnak az emberi szervezetben, és milyen hatással lesznek a környezetünk bioszférájára.

„Sorozatomban úgy érzékeltetem a génmódosított növények szervezetünkre gyakorolt, eddig még meg nem tapasztalt következményeit, hogy olyan organikus tetoválásokat terveztem, amelyek sebként jelennek meg a testfelület különböző részein, a mesterséges beavatkozás nyomaként” – magyarázta Izabella a sorozat koncepcióját.

A fotók semleges háttere kifejezi, hogy a spekulációnak nincs pontos tere, sem ideje, a modellnél pedig sokkal hangsúlyosabban jelennek meg a sebtetoválások. Ez a semleges vizualitás nyugtalanító érzetet kelt bennünk; az alkotó teljes mértékben a nézőre bízza a jelenség megítélést.

„A génmódosított növények főleg ellenérzést váltanak ki belőlünk, de ezzel együtt végtelen lehetőségeket is rejtenek magukban. A kérdés inkább az, hogy az ehhez kapcsolódó technológiát ki és mire fogja használni. Itt kezdődik a mi felelősségvállalásunk.”

Izabella alkotásai rávilágítanak a művészet társadalmi szerepére a jövőbeni tudományos felvetések érzékenyebb, emberközpontúbb perspektívába helyezésével kapcsolatban. Ha a társadalom befogadó erre, az ilyen és ehhez hasonló projektek akár hosszú távon is segíthetik a tudomány kérdései iránti érzékenyítést és a jövővel kapcsolatos etikai párbeszédet.

// /

A fotósorozatok a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fotográfia MA szakán készültek. A “Jelenések” sorozat konzulense Máté Gábor, a “Kimérák Ébredése” konzulensei Fábics Natália, Máté Gábor, Szalontai Ábel, az “Aconitum” konzulense Kudász Gábor Arion volt.

A nyitókép a “Jelenések” sorozat része.

Izabella munkái az FFS oldalán és Instagramon is elérhetőek.

Szerző: Sterczer Antónia