A látható Balaton – Nézőpontváltások ismerős környezetben


Delfinorrú vízibicikli, főtt kukorica, iszapcsata, nádsuhogás, esetleg veretős diszkókorzó vagy naplemente szélcsendben. Embere válogatja, hogy kinek mi a Balaton… ahogy a „magyar tengerrel” kapcsolatos közhelyek, úgy a személyes élmények is kimeríthetetlennek tűnnek, miközben több is van itt a nyári sztoriknál. A Balaton más és más arcát mutatja a horgásznak, a biológusnak, a sportolónak, az építésznek, a fotósnak, a vendéglátósnak és a táborozónak. Bonyolult, élő rendszer, aminek a megfigyelő ugyanúgy része, mint a vízben úszó dévérkeszeg vagy az északnyugati szél. Ennek a sokrétű ökoszisztémának a „láthatatlan” összefüggéseit igyekeznek megmutatni A látható Balaton projekt résztvevői az adatelemzés, a művészet és a design segítségével.


A tó természeti környezetének vizsgálatára vállalkoztak azok a fiatal tervezők, fotósok és grafikusok, akik részt vettek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kurzusán. A cél a művészeti és designkutatás eszközeinek mozgósítása volt annak érdekében, hogy a Balatonnal kapcsolatos tudományos méréseket, rendelkezésre álló adatokat vizualizálják, adott esetben átélhetővé tegyék, és ez által feltárjanak olyan rétegeket is, amelyek „szabad szemmel” nem feltétlenül láthatóak. A koncepciókból válogattunk.

Kudlák Amy: Green Algae

Ahogy a címe is jelzi, a Green Algae a víz algásodásával foglalkozik, és egy térbeli, organikus forma segítségével vetíti egymásra a balatoni vendégek számait az adott év algavirágzásának számadataival. A diagramból kiderül, hogy mi, emberek éppen „akkor szeretjük a Balatont, amikor az algák is” – a nyári időszak üdülőáradata egybeesik az intenzív algásodás időszakával. A szabadtéri formán megjelenő minta növényi erezeteket idéz, az installáció tartályokból áll, így adatvizualizációként és algafarmként egyaránt működik. A koncepció része egy brossúra is, ami segíti a megértést.

Keresztesi Diána: Változó Balaton

Keresztesi Diána koncepciója a parti zónák szűkülésére és a nádasok veszélyeztetésére hívja fel a figyelmet. Az elmúlt évtizedekben nemcsak itthon, de számos európai tavon is megfigyelhető volt a nád nagyarányú pusztulása. A Balaton ökológiai egyensúlyához és a biodiverzitás megőrzéséhez kulcsfontosságú ezeknek az élőhelyeknek a védelme. A tervezett installációban a tér-, a hang- és a vizuális élmény együtt van jelen, bizonyos elemei pedig a kiállítást követően kültéri világítótestként helyezhetőek el a kipusztult nádasok helyén, ezzel is érzékeltetve a Balaton partmenti szakaszainak változását.

Molnár Levente: BalatON

A BalatON applikáció közösségi részvételre épít, és egyfajta „citizen science” attitűdöt valósít meg, amennyiben bevonja az adatgyűjtésbe a tó látogatóit is. A célja, hogy egy állandó balatoni képfolyam platformja legyen, ez által bárkinek segítséget nyújtson a helyes úti cél megválasztásában. A „BalatON” felirat a szellősebb zöld zónákat, a „BalatNO” pedig a zsúfoltabb pirosakat jelöli. Így elkerülhetjük a turistatömegeket, és egyenletesebbé válhat az emberek eloszlása a tó körül, ami a legnépszerűbb szakaszokat tehermentesíthetné.

Kis-Kéry Anna: VR dóm

Kis-Kéry Anna a tóparti talajtól elemelt, science fictionbe illő buboréklakok tervezésével kezdett, hogy végül a virtuális valóság dómok koncepciójához jusson el. Az igluszerű szerkezetek nincsenek helyhez kötve, szabadon mozgathatóak, és az elmélyülés zárt tereit képezik. Átélhetjük bennük a Balaton-élményt anélkül, hogy bármiféle kárt okoznánk a természetes környezetben. A tó ritkán látott csodáinak megmutatásával és az ökológiai folyamatok adatvizualizációjával egyfajta edukációs célt is szolgálnak a VR-dómok: rávilágítanak arra, hogy az emberi jelenlét milyen hatást gyakorol a Balaton környezetére.

Szabó Éva Evu: Gyógyszer-bóják

Egyszerre több probléma közös halmazát jelenítik meg ezek a szimbolikus „gyógyszer-bóják”. Szabó Éva Evu a balatoni vízminőség adatait vizsgálva döbbent rá, hogy a tóban különböző gyógyszermaradványok is jelen vannak; szám szerint 134 hatóanyag mutatható ki, ezek közül több is az antidepresszánsokhoz köthető. A közbeszédben ritkán tematizáljuk a különböző lelki betegségeket, a hangulatjavító szerek használata pedig még mindig tabunak számít, holott azok széleskörű elterjedéséről a balatoni mérések is tanúskodnak. A tó fenekéhez rögzített, tabletta alakú bóják lényegében vízre helyezett adathordozók, amelyek egy-egy antidepresszáns nevét viselik, és az adott gyógyszer fogyasztásához kapcsolódó tényszerű információkat jelenítenek meg. A tárgyak formája és jelenléte – csak úgy, mint a le nem bomló gyógyszermaradványoké – teljesen idegen a környezettől. A gyógyszer-bóják tudatosan tájidegenek és mesterségesek, amivel párbeszédet kívánnak provokálni ebben a gyakran került témában. A tervező törekedett rá, hogy az installáció környezeti lábnyoma minimális legyen; az anyagválasztás PLA és kender keverékére esett, ami lebomló, komposztálható megoldást nyújt, ugyanakkor a víz hatására nem mállik szét.

Bozori Fanni: Szél installáció

Csak úgy, mint a korábbi példák, Bozori Fanni poétikus munkája is a láthatatlan láthatóvá tételére törekszik. A tervező a balatoni széljárásra vonatkozó adatokkal dolgozott; vizsgálta az átlagsebességre, a szélirányra és a széllökések erősségére vonatkozó méréseket. Az installáció azt a hullámzást jeleníti meg, amit a Balaton-felvidék hegyei idéznek elő az északnyugati szélben. A folyamatosan fodrozódó, lüktető anyag emellett a szél és a vízfelszíni változások összefüggéseit is érinti: „ha van szél, van hullám” – az installáció ezt a minőségi átmenetet ragadja meg a láthatatlan és a látható határán.

// /

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „A látható Balaton” kurzusának vezetői Balla Dóra, Illés Anikó, Szalontai Ábel voltak.

Konzulensként és előadóként részt vett Jordán Ferenc biológus és Somogyi Krisztina építészetkritikus, vizuáliskörnyezet-kutató. Közreműködött Gémesi Jóka, Hamvai Kinga és Schneider Ákos.

Résztvevő hallgatók: Bársony Cintia Barbara, Bozori Fanni, Kántor Kata, Keresztesi Diána, Kis-Kéry Anna, Kudlák Amy Noémi, Molnár Levente, Nagy Ivett, Novák Dorottya, Papp Margaréta, Soczó Anna, Szabó Éva Evu, Szalai Anna, Varga Levente, Vági Zoe, Zelenai Flóra

A borító Balaton-piktogramját Szabó Éva Evu készítette.

Szerző: DIS