16 fiatal, akikre érdemes lesz figyelni – A Stefan Lengyel Ösztöndíj nyertesei


Hetven hallgató pályázott a Stefan Lengyel Kiválósági Ösztöndíjra, közülük tizenhatan nyerték el a félévre szóló, havi 150.000 forintos támogatást. Ezen felül a nyertes hallgatóknak lehetőségük lesz külföldi és belföldi kiállításokon, szakmai rendezvényeken az adott szak nagyköveteként az egyetemet képviselni.


A díj névadójával készített életútinterjúnkban Stefan Lengyel a következőket üzente a pályakezdőknek:

Hogy mire kellene törekednie a fiataloknak? Ne egy végtermék meghatározása legyen a fő céljuk, hanem annak a módszernek a tökéletesítése, ami lehetővé teszi az aktuális problémák felismerését és megoldását. Hans Gugelot azt mondta, hogy  »a designt nem lehet tanítani.«  Ez részben igaz, de mindenkinek ki kell fejlesztenie magában azt a képességet, ami a különböző területek szintetizáláshoz szükséges.”

Fülöp Szabolcs – Face Manifesto: „Féléves projektemet folytatva 3D-s installációkat készítettem, majd azok kiállítási közegben megvalósítható tervét egészítettem ki egy Workshop épülettel továbbfejlesztési koncepcióként. Az épület különböző, általam vázolt funkciókkal felruházva egy stabil időtálló kreatív központ lehet.” (Témavezetők: Lakner Antal, Marcell Tamás, Vargha Balázs)


A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány 2020 őszén hívta életre a Stefan Lengyel Kiválósági Ösztöndíj programot, melynek két modulja a hallgatók teljesítményalapú támogatása mellett a diákok naprakész iparági, gyakorlati kompetenciáinak bővítésére és szakmai integrációjára is nagy hangsúlyt fektet. A koncepció a MOME Akadémia, a Hallgatói- és Doktorandusz Önkormányzat közreműködésével készült el. Egy olyan program kifejlesztése volt a cél, amely szimbolizálja egyetem identitását, megtestesíti annak innovatív, ambiciózus karakterét és egyúttal figyelembe veszi a közösség visszajelzéseit is. 

„Célunk, hogy 2030-ra saját területén a MOME legyen Közép-Európa legjobb egyeteme. Ehhez a kiválóság jutalmazásán és egymás elismerésén alapuló kultúrára van szükség. Az új ösztöndíjhoz mérhető hallgatói támogatás korábban sosem létezett az egyetemen. Nagy öröm és fontos megerősítés, hogy a diákok ilyen arányban pályáztak. A pályamunkáikban megjelenő kreativitás és ambíció a MOME jövőjének alapja”

– fogalmazott Böszörményi-Nagy Gergely, a MOME alapítványi elnöke.

Guthy Máté – Smart City: „A buszmegálló egy könnyen megtalálható, megbízható, vezetékes ivócsappal biztosít iható csapvizet. Emellett célja, az esővízgyűjtésről kialakult negatív előítélek eloszlatása, a városlakók edukálása, érzékenyítése.” (Témavezető: Keszei István)


A Stefan Lengyel Kiválósági Ösztöndíj nyertesei kétkörös kiválasztást követően intézetenként egy ötfős zsűri bizottság előtt prezentálták pályamunkáikat. Az értékelési szempontok között szerepelt, hogy a pályázó projektje eredeti és újszerű legyen, megjelenjen benne a társadalmi érzékenység, a koncepció aktualitása. A zsűri figyelembe vette, hogy szinkronba került-e egymással a feladatállítás és a létrejött produkció, értékelte a vizuális megjelenítést és azt, hogy a projekt mennyiben alkalmazta a kortárs technológiákat a koncepció közvetítésében.

Mind a négy döntőbizottságot támogatta sokéves szakmai tapasztalatával Stefan Lengyel professzor, a program névadója, valamint tiszteletbeli zsűritagként Böszörményi-Nagy Gergely, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke is. 

Bencsics Dorina – Lebomló kerámia: „Célom, olyan kerámia alapú biológiailag lebomló egységeket tervezni, amik a sivatagos talajban is biztosítják a megfelelő tápanyagokat és védelmet a facsemetéknek, és ezzel párhuzamosan javítják a talaj minőségét.” (Témavezető: Kemény Péter)


Madarász Rita – Future Nature: „A félév során az foglalkoztatott, hogyan tudom a mágneses jelenséget láthatóvá tenni szövött struktúra megmozgatása által. Saját készítésű vasoxid porfesték alapú folyadékkal kezeltem természetes szálakat, amelyek mágnes hatására különböző módon reagáltak. Az elkészült kollekció darabjai vastag és vékony len, pamut és gyapjúfonalak lebegő, illetve vágott szálainak változataiból állnak, sűrű-ritka elrendezésben a különböző mozgáshelyzetek bemutatására. A végeredmény pedig egy videóban látható, melyben a hangok a különbözőségek alátámasztására szolgálnak.” (Témavezetők: Harmati Hedvig, Balázs Viola)


Laki Ábel – Albertfalva-Átkelés a nagybaracskai szigetre: „A féléves tervezés keretein belül az albertfalvai OTI telepre, egy 3,5 hektáros, jelenleg üres telekre terveztünk alacsony-sűrű beépítéssel létrehozott lakófunkció és a lakók életéhez tartozó közösségi tevékenységeket befogadó tereket. Tervezési koncepciónk alapja volt, hogy a lakófunkciót a telek északi oldalára sűrítjük, így meghagyva a telek déli részén egybefüggő zöld park alakul ki, teret adva a közösségi életnek. A terv vitaindító szándékkal született: eltér a szokványos vagy berögződött fogalmaktól, melyek a lakópark szó konnotációját alakítják, és a privát és publikus funkciók keveredését támogatja.” (Témavezetők: Csomay Zsófia, Marián Balázs)


Sas Vilmos – TYPOGRAPP: „A TypogrApp egy vektoros szövegszerkesztő, amely művészeti intézmények tanulóinak ingyenesen elérhető. A vállalat célja a kreatív szféra támogatása. Profitja 50%-át tehetséggondozást támogató programokba fekteti, ösztönözve ezzel a szakmai fejlődést és a tervezői értékrend piaci érvényesülését.” (Témavezetők: Marcell Tamás, Simon Péter Bence, Borbély Áron, Faragó Gergő)

// /

Az ösztöndíjasok teljes névsora:

Bencsics Dorina, kerámiatervezés MA1, Design Intézet
Guthy Máté, formatervezés BA2, Design Intézet
Madarász Rita, divat- és textiltervezés MA1, Design Intézet
Treffler Máté, formatervező művész MA1, Design Intézet
Adamik Luca, designelmélet MA1, Elméleti Intézet
Fehér Zsófia, design- és művészetmenedzsment MA1, Elméleti Intézet
Szegő Júlia, design- és művészetmenedzsment MA1, Elméleti Intézet
Vékony Anna, designkultúra BA3, Elméleti Intézet
Laki Ábel, építőművész MA1, Építészeti Intézet
Gulyás Janka, építőművészet BA3, Építészeti Intézet
Sinay Domonkos, építőművészet BA1, Építészeti Intézet
Suba-Faluvégi Szilárd, építőművész MA1, Építészeti Intézet
Fülöp Szabolcs, tervezőgrafika, MA1, Média Intézet
Grinberg Daniella, fotográfia BA2, Média Intézet
Pataki Zsolt, média design BA2, Média Intézet
Sas Vilmos, tervezőgrafika BA1, Média Intézet

Stefan Lengyellel készített életútinterjúnkat itt találjátok: „A kapcsolat a design” – Beszélgetés Stefan Lengyellel

Bencsics Dorina lebomló kerámiáiról bővebben olvashattok ebben a cikkünkben: A nehéz sorsú facsemeték örömére – Bencsics Dorina talajjavító kerámiája

További információ a nyertesekről a MOME honlapján érhető el.