Jelenből a múltba, múltból a jövőnek – Bányász Anna fotósorozatai


Bányász Anna személyes hangvételű fotósorozatai kifejezésre juttatják a régi értékekhez, hagyományokhoz, természethez való visszatérés kollektív vágyát. Képei által megismerhetjük egy Gyergyóújfaluban élő mikroközösség életmódját, jószágaik belső világát, személyiségét, és egy régi, de számunkra mégis újnak tűnő kötődést ember és állat között. Ez a nosztalgia azonban nem a múltnak, hanem a jövőnek szól.


A Kényelem birodalma című sorozat a vidéki ipar világát mutatja be. A tájképeken érzékelhetővé válik a gépek térhódítása, amik egyre inkább helyettesítik és kiszorítják az emberi munkaerőt és jelenlétet a térségben. Ezt következetesen egészíti ki a To Infintiy and Beyond című sorozat, ami szintén a gépiesített nagyipari termelés témakörét érinti. Anna egy régi TSz-raktárat fotózott, kiemelve a magokat mint az élet örök körforgásának szimbólumait, amiket az ember helyett már gépek dolgoznak fel és formálnak tovább.

Falu és Város című sorozatában saját útját mutatja be két otthona között ingázva. Anna keresi az azonosságot, különbséget és párhuzamot, miközben egyre nagyobb kontraszt rajzolódik ki a városi élete és gyergyóújfalui világ között. A kettő végül mégis eggyé tud válni a fotós – mint összekötő kapocs – által.

A Már a jövő sem a régi című munka feloldja a falusi élet mindennapjaival kapcsolatos sztereotípiákat, és a gazdálkodó életmódot egy jövőre nyitott, új perspektívaként mutatja be. A fotókon keresztül ennek az életmódnak olyan szegmenseit ismerhetjük meg, amik külső szemlélőként nem hozzáférhetőek.

Az állattartás és tenyésztés szoros összefüggésben áll az emberiség fejlődésével, az idő múlásával és az új technológiák megjelenésével azonban a jószágok egyre alárendeltebbé váltak. Napi szinten, tudatlanul fogyasztjuk a felismerhetetlenségig feldogozott állatokat, miközben egyáltalán nem szembesülünk az ezzel járó áldozattal. A mértéktelen húsfogyasztás arra ösztönöz minket, hogy kategorizáljuk állatainkat: míg a kutya és macska az ember barátja, addig a marhára, disznóra, csirkére úgy tekintünk, mint önálló alanyisággal nem rendelkező lényekre. A hús élő forrása rejtve marad a fogyasztó szeme elől. Nemcsak az emberiség csillapíthatatlan étvágya miatt kioltott életek, hanem az ipari állattartás okozta környezetszennyezés is visszafordíthatatlan károkhoz vezet, hozzájárulva a globális felmelegedéshez és a klímaválsághoz. A fotósorozatok jövőképe így válik apokaliptikussá.

Anna saját életmódjának közvetítésével teszi hitelessé azt az alternatív értékrendet, ami szerinte gyógyírként szolgálhatna a kimerülő Földünk számára. Úgy gondolja, hogy először önmagunk, társaink, állataink és környezetünk tiszteletével kell kezdenünk, ami összefüggő láncolatként globális változást is hozhat.

// /

Bányász Anna a Fiatal Fotóművészek Stúdiójának tagja, képei legutóbb a Foton Galériában a KI? KIVEL? HOL? MIKOR? című bemutatkozó kiállításon, a Faur Zsófi Galériában az Otthonról haza című kiállításon szerepeltek.

Anna Instagramján a városi mindennapokból kitekintve mi is követhetjük a gyergyóújfalui kisközösség életét. 

Szerző: Nagy Izabella