„Ez a projekt az én egyszemélyes lázadásom” – Szarvas Valentin „Lorem Ipsum” kollekciója


Szarvas Valentin a környezetvédelem mellett fontos misszióként tekint a kulturális örökségünk megőrzésére is, így munkái általában a magyar kultúrához köthető forrásra épülnek. Ez az aspektus legújabb, Lorem Ipsum projektjét is meghatározza, hiszen a tizenkét darabos ruhakollekció erőteljesen utal az 1956-os forradalom és szabadságharc viseletére. A fiatal tervező projektjével egy fontos kérdést is feltesz nekünk: mit jelent ma szabadnak lenni?


Elég egy pillantást vetni Szarvas Valentin portfóliójára, korábbi munkáiból egyértelműen leszűrhető, hogy régóta foglalkoztatják a különböző társadalmi problémák és a nemzeti öntudat kérdésköre. Kommunikációs startégiája és stílusa sokat fejlődött, kifinomultabbá vált az évek alatt. Valentin elmondása szerint korábban előfordult, hogy nyersebben közelített meg egy megosztó témát, hajlamos volt egzakt állításokat tenni. Ma már inkább burkolt kijelentésekkel, finom utalásokkal nyilvánítja ki véleményét, és a formaalakítást is kommunikációs eszközként használja a mintatervezés mellett. Ezt legújabb ruhakollekciója, a Lorem Ipsum is bizonyítja.

Szarvas Valentin: Lorem Ipsum kollekció (2021)

A tervezési folyamat során Valentin két – egymástól igen távol álló – fogalom, az írott szöveg és a demonstráció között fedezett fel érdekes összefüggést. Miközben azt vizsgálta, hogyan lesz egy hangból komplett, összefüggő írásrészlet, azt a következtetést vonta le, hogy a szöveg gyakorlatilag úgy épül fel, mint egy tüntetés: elindul egy embertől, vagy egy kisebb csoporttól, és akkor válik igazán erőteljessé, amikor már egy tömeg képviseli. Viszont – akárcsak a szövegnél – minél több emberről, szóról vagy mondatról beszélünk, annál nagyobb kihívássá válik kiszűrni a tartalom lényegét.

Szarvas Valentin: Lorem Ipsum kollekció (2021)

„Az érdekelt leginkább, hogy a szöveg, illetve a jelentése hogyan tud alkalmazkodni egy rendkívül zsúfolt, kusza helyzetben ahhoz, hogy a témát megértesd másokkal. Úgy is fogalmazhatnék, ez a projekt az én egyszemélyes lázadásom.”

Valentin célja az volt, hogy a kollekció minden egyes darabja az önmagunkból való kifordulást, valamint a különböző társadalmi csoportok közötti összefogást szimbolizálja.

„A formaalakításnál próbáltam visszahozni azt az aspektust, hogy a tüntetések egyik kimenetele a változás lehet. Ez a végkifejlet azzal jár, hogy a régi rendszert felbontjuk, újraformáljuk, egyesítünk különböző elveket – mindezt jobb esetben demokratikus úton…”

Ehhez a folyamathoz hűen már meglévő ruhadarabokat bontott elemeire, majd egymással vegyítve újra összeépítette őket. Így készült el a pufajka sziluettjét megidéző blézer, illetve a fegyverek, a lőszerek tárolását segítő váll- és övpántokra asszociáló részletek. A kollekció meghatározó komponense a lorem ipsum szövegrészlet és a börtönruházat által inspirált textilminta.

Szarvas Valentin: Lorem Ipsum kollekció; inspiráció

„A tüntetések általában arra vezethetők vissza, hogy az emberek azt érzik, korlátozzák a szabadságukat. Lehet, hogy »csak« arról van szó, kevesebb pénzt kapnak a munkájukért, de az is éppúgy a szabadság korlátozását jelenti, mint amikor egy ország vezetője mindent magának akar, ezáltal mások szabadságát gátolja” – mondta Valentin, aki azt is kiemelte, a börtönbüntetés egy olyan retorzió, amely során a szabadságot, a saját idejük feletti rendelkezés jogát veszik el az emberektől, így a börtönviselet is szorosan kapcsolódik a témához. Ezért a magyar börtönökre jellemző textilmintát értelmezte újra úgy, hogy az azonos elemeket különböző rétegeken, különböző színben tolta el.

A mintatervezés másik fontos alkotóeleme, a lorem ipsum szövegrészlet, a 2021-es Eucharisztikus Kongresszuson történt események hatására merült fel:

„Miközben a színpadon szólt a szónoklat, a háttérben látható vetítésen a »Lorem ipsum dolor sit amet…« felirat volt látható, mert a grafikusok azt hitték, egy fontos latin szöveget látnak. Ha nagyon egyszerűen kellene megfogalmaznom a kollekció lényegét, akkor azt is mondhatnám: pénz van, ész nincs – ezt az említett eset, illetve az erről készült felvételek remekül összefoglalják.”

Valentin számára ez a baki nagy segítséget nyújtott ahhoz, hogy megfogalmazza saját lázadását. Először információt gyűjtött erről az alapvető szövegrészletről, szövegutánzatról, amely a betűszedő és nyomdaiparban az 1500-as évek óta standard szövegként szolgál. Majd elkészítette saját változatát.

„Először nem saját írásban gondolkodtam, csak kíváncsi voltam, vizuálisan hogyan fest egy generált szöveg. Egy olyan részletet kerestem, amelyet eleve nem értek, ráadásul bosszant is – ezért a melegjogi törvénykezés szövegével kísérleteztem.”

Végül saját gondolatait vetette papírra, és ebből készítette el a saját lorem ipsumát. Ebben több fontos témakört is érint: a szabadsághoz és a nemzeti öntudathoz köthető érzéseit, meglátásait, valamint azt is kifejtette, szerinte miért nem olyan kellemes dolog ma Magyarországon élni:

„Ezzel is egy kicsit a tüntetésekre reflektálok: nagyon sok olyan gondolat található benne, amely önmagában hasznos, de összekeverve egy hatalmas káosz lett az egész, és lehetetlen értelmezni.”

Ráadásul a szöveg elején szerepel a „lorem ipsum dolor sit amet…” felütés, amely arra enged következtetni, hogy az utána álló mondatok tartalma nem fontos. A szöveget végül a mintatervezés során is felhasználta, a börtönviselet mintázatával vegyítette. Az elkészült minta is szimbolikus jelentéssel bír: baloldalon inkább a szöveg a hangsúlyos, viszont minél inkább jobbra haladunk, a rabság jelképe, a börtönruházat mintája kerül fókuszba.

Szarvas Valentin: Lorem Ipsum kollekció (2021); végső mintaterv

// /

A „Lorem Ipsum” kollekció a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem divat- és textiltervezés MA szakán készült 2021-ben. Konzulensek: Bráda Judit, Kele Idikó, Tomcsányi Dóra. Szakoktatók: Benczik Judit, Kátai Anikó, Olasz Andrásné.

A fotókat Demeter Vanda készítette.

Szerző: Tamás Cintia