Mustra: Fejér Bernadett, fotográfia


Fejér Bernadett: Home?

Fejér Bernadett: Home?

Mustra című rovatunkban eddig kizárólag alapszakos hallgatók portfólióiba nyerhettünk bepillantást. Fejér Bernadettel most bővül a kör, és első alkalommal tekintjük át egy mesterszakos fotós munkáit!   

Bernadett a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezői Egyetemen végezte alapszakos tanulmányait, és 2014-ben költözött Budapestre. A MOME-n készített sorozataiban elsősorban az identitás, az önmeghatározás és az emberek megismerhetőségének alapkérdései foglalkoztatják. Alábbi munkáiban mindezt különböző szempontok mentén közelíti meg: az elsőben az otthon, a másodikban az ikerpár, a harmadikban pedig a tükörkép jelenti a válaszkeresés fő irányát.

HOME?

Saját tapasztalatainak, önvizsgálódásainak eredménye lett HOME? című fotósorozata, ahol a környezet és az én összefüggéseit elemzi.

Fejér Bernadett: Home?

Fejér Bernadett: Home?

“Sorozatomat egy „új” élet motiválta. Egy teljesen más ország, más környezet, más mentalitás, amibe belekerültem. A tér, amelyben most élek, egy számomra ismeretlen ember valamelyest személytelenített lakása, ahová saját légkörömet és hangulatvilágomat kell beillesztenem. Most valaki más életének a díszlete van körülöttem, a saját tárgyaim furcsák, nevetségesek, nem illenek a környezetükbe.

Hogyan érezhetnék így nyugalmat és harmóniát? Mennyire határoznak meg a körülöttem levő tárgyak? Az új otthonom egy ideig: ideiglenes otthon.”

TWINS

TWINS című sorozatában Bernadett két ember duplikációjának megdöbbentő és zavarba ejtő jelenségén keresztül teszi fel azt az egyszerű kérdést: Mit látunk? Kit látunk?

Fejér Bernadett: Twins

Fejér Bernadett: Twins

“Az ikrek mindenki figyelmét megragadják. Mindenki szemében furcsa és megmagyarázhatatlan két ember ilyen mértékű hasonlósága. Ijesztő és összezavaró ugyanazt az embert két vagy akár több “példányban” látni. Sorozatomban azt vizsgálom, hogy mi történik, ha ezt a két embert még többször megsokszorozom.

Milyen érzést, reakciót vált ki az emberből az, hogyha sok másolatot lát ugyanarról a két emberről? Felfedezzük a különbségeket vagy továbbra is csak a hasonlóságot látjuk magunk előtt?”

A TWINS című sorozattal már találkozhattunk a DOKUMENTUM.MÁSOLAT.HAMISÍTVÁNY című kiállításon a Fugában. Bernadett elmesélte, hogy sokan azt hitték, egy emberről készült a fotósorozat, míg mások könnyen el tudták különíteni egymástól a két személyt. Felmerül a kérdés, hogy beszélhetünk-e identitásvesztésről vagy esetleg sérülésről ilyen képi duplikációk esetében? És mennyire veszik el az egyik személy a másikban?

METAMORPHOSIS

A tükörben magunkat látjuk, szembesülünk saját magunkkal – legalábbis elsőre így tűnhet. Hangsúlyt kaphat egy-egy új elem, figyelmet kaphat egy eddig még nem látott részlet, és ezzel módosulhat a jelentés. A tükörkép új megvilágításba helyezhet dolgokat, például saját énünket. A tükör az önmegismerés lehetőségét kínálja…

Ez a szembesítési aktus; az én kutatásának egy újabb állomása jelenik meg a METAMORPHOSIS sorozatban.

“Az eredeti látvány és a tükrözött kép nem feleltethetőek meg egymásnak. A tükör nem feltétlenül mond „igazat”, hiszen a néző helyzete döntően befolyásolja a tükrözött dolgok megjelenési módját. A különböző nézőpontok különböző képeket eredményeznek: egy adott szemszögből olyan részletek mutatkozhatnak meg, amelyek máshonnan nézve rejtve maradnának.”

A meztelenség egyébként visszatérő motívum Bernadett munkáiban. Úgy véli, az ember így mutatkozik meg csak őszintén, és ilyenkor semmi sem tudja elvonni a figyelmünket.

// /

Bernadett jelenleg diplomamunkáján dolgozik, amiben egy adott kulturális közeg halálhoz való hozzáállását kutatja. A halál tényének elfogadását, feldolgozásának stációit elemzi, és kísérletet tesz a ráció és hit fogalmainak tisztázására és megkülönböztetésére. 

További munkáit itt találhatjátok.

[Lebó Eszter írása]