Határvalóság – csoportos pop-up kiállítás


Péntek este nyílt a Határvalóság, a MOME Média Intézet hallgatóinak csoportos pop-up kiállítása. A L Art Open Studios – LAOS Műteremház és kiállítótérben Fábián Noémi kurátori koncepciója szerint rendeződtek el az alkotások. Az alábbi cikkben összegyűjtöttük mind a tizenhat kiállított munkát, amiket Hamvai Kinga megnyitóbeszéde foglal keretbe.

Lados Dávid | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Lados Dávid | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Hamvai Kinga megnyitóbeszéde:

A Vizuális Stúdiumok Műterme a MOME Média Intézet alapszakjain három éven keresztül teljesítendő tárgy, melynek utolsó szemesztereiben a hallgatóknak lehetősége van saját, autonóm projektjeik kibontakoztatására is. A Határvalóság, Fábián Noémi szervezésében, a kurzus keretében készült hallgatói munkákból válogat. A kiállítók között fotográfusok, média designerek, és grafikusok is képviseltetik magukat. A fotók mind analóg technikával készültek.

A kurzus témai, felvetései, feladatai alapvetően kontemplatív jellegűek, az „én”, a világ, és a kettő kapcsolatának vizsgálatát, értelmezését állítják középpontba, az ember első és örök kérdéseivel foglalkoznak. E rendkívül tág, absztrakt és univerzális téma több hívószó köré csoportosul, több megközelítést tesz lehetővé: az „én” értelmezése emlékeink összessége mentén, önazonosságunk időben történő változása, az idő fogalmának, az időben való lét, az emlékezés és felejtés vizuális megjelenítésére, a múlt újraélésére, vagy megváltoztatására, átalakítására adnak válaszokat egyes alkotások. Az önelemzés, öndefiníció mint én-kettőzés, én-csere és alterego is megjelenik a kiállított munkákon, melyek a látszat és valóság, a külvilág és belső én, a kifelé mutatott viselkedés és megélt helyzet ellentétpárjaira, az emberi szerepekre, kapcsolatokra reflektálnak.

Olyan személyes, belső képek, melyekben a valóság normái felülíródnak, megkérdőjeleződnek, ahol az ébrenlét és álom, az e világ és túlvilág határai feloldódnak,

szokatlan, a hétköznapitól eltérő, intim, vagy transzcendens jelenségek, helyzetek ábrázolása kerül előtérbe. A pszichés folyamatok, érzelmi, vagy szellemi állapotok kivetüléseként a természeti erők metaforaként való használata is megjelenik.

A participatív elméletek és az újabb hullámú művészetközvetítés és múzeumpedagógia híveként – melyek a tudásátadás mellett, (bizonyos esetekben) helyett a nézők saját, egyéni jelentésalkotásait igyekeznek támogatni, elősegíteni –, valamint az alkotások intim, szemlélődő jellegéből adódóan nem bocsátkozom a művekhez való jelentéstársításokba.

A közönséget ugyanakkor néhány gondolatébresztő fogódzóval, lehetséges értelmezési kulccsal szeretném útjára bocsátani, egy játékra invitálni: Az egyes alkotásokat irodalomból kölcsönzött idézetekkel vontam párhuzamba, melyek nem egyértelmű hozzárendelések, hanem személyes asszociációim. A kapcsolódási rendszert azonban nem fedem fel, hanem a nézőkre bízom, hogy ki-ki „kösse össze” saját gondolattérképén az összeillő párokat. Természetesen az egyes alkotások több gondolatcsoport mentén értelmezhetőek, ill. az egyes felvetések több műre is vonatkoztathatóak. Az idézeteket kinyomtatattam, elvihetők, és odahelyezhetők a kiállított művek mellé.”

Szatmári Sára

Szatmári Sára | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Szatmári Sára | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Szatmári Sára | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Szatmári Sára | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Laczkovich Virág

Laczkovich Virág | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Laczkovich Virág | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Laczkovich Virág | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Laczkovich Virág | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Demecs Fanni

Demecs Fanni | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Demecs Fanni | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Kustos Nikolett

Kustos Nikolett | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Kustos Nikolett | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Nagy Rozália

Horváth Réka

Horváth Réka | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Horváth Réka | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Horváth Réka | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Horváth Réka | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Lados Dávid (videó stillek)

Urbán Jonatán

Urbán Jonatán | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Urbán Jonatán | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Urbán Jonatán | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Urbán Jonatán | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Tőkés Márton (videó stillek)

Róth Barnabás (videójáték stillek)

Gáspár Dániel (videó stillek)

Schmal Fülöp

Schmal Fülöp | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Schmal Fülöp | Határvalóság csoportos kiállítás | LAOS | © Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Diósi Máté (részlet)

Dublecz Dániel (videó stillek)

Tasi Gábor (videó stillek)

Horváth Viktor (videó stillek)

// /

HATÁRVALÓSÁG – A MOME HALLGATÓINAK CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSA

Helyszín: L Art Open Studios – LAOS Műteremház és kiállítótér | Időpont: 2016. május 27.

Kurátor: Fábián Noémi (MOME Média Intézet)

Kiállítók: Demecs Fanni, Diósi Máté, Dublecz Dániel, Gáspár Dániel, Horváth Réka, Horváth Viktor, Kustos Nikolett, Lados Dávid, Laczkovich Virág, Szatmári Sára, Nagy Rozália, Róth Barnabás, Schmal Fülöp, Tasi Gábor, Tőkés Márton, Urbán Jonatán

Megnyitóbeszéd: Hamvai Kinga

Zene: Nové Soma, Erdély Jakab, Lődi Virág, Szebenyi Dávid/Monolit

Catering: School Bus