Építészek 1000 méter kötéllel szabadon – A Győri Alkotó7 installációi


Idén tizenhatodik alkalommal megrendezett győri Alkotóhét témája az ÁTKELÉS/TRANSITION volt. Szeptember 25-29. között tíz csapat hozta létre installációit az Építész Műteremház közelében kijelölt akcióterületeken: mint maga a Műteremház, az átellenben található parkolóház és a Duna-holtág és élő Duna természeti környezete.

Idén már hagyománynak nevezhetően –harmadik alkalommal-, az ország minden egyeteme képviseltette magát, ahol építészképzés zajlik. BME (Budapest), DEMK (Debrecen), MOME (Budapest), AMI (Sopron), Pollack (Pécs), Ybl (Budapest). De az idei év újítást is hozott. A nemzetközivé gyarapodó Alkotóhét vendégül látta a prágai ARCHIP Építészeti Intézetet 4 hallgatóval és egy csapavezetővel.

Vegyes csapatokban zajlott a munka, ami annyit jelent, hogy a győri hallgatók csapatai kiegészülnek más egyetemek hallgatóival, 10-12 fős csapatokat eredményeztek. Az alkotók munkáját csoportvezetők segítették, akik a résztvevő egyetemek oktatóiból, tanáraiból, tanszékvezetőiből kerültek ki stb. Ebből a szempontból is újítást hozott az idei Hét. A korábban önálló feladatokat készítő elsőéves hallgatók beleolvadtak a felsőéves csapatokba. Számomra ez az újítás is pozitív következménnyel járt, a csapatok dinamikája és kreativitása felfokozódott.

Minden csapat számára 1000 méter kötél állt rendelkezésére. Felhasználhatósága, tulajdonságainak megismerése, előnyeinek és hátrányainak kiaknázása kulcskérdés volt, ami a csapatok belső ki nem mondott feladata volt.

Az Alkotóhét munkájának eredményeként olyan installációk születtek, melyek reagáltak a sajátos helyszínekre, átértelmezték, átlényegítették az akcióterületeket. Emellett a téma sokfélesége és szabad értelmezhetősége miatt változatos és különös alkotások születtek. Az esemény zárásaként ezeket közösen bejártuk, értelmeztük és értékeltük. Az elkészült installációkat szeptember 29-én, a Kutatók Éjszakájára látogatók megismerhették és kipróbálhatták.

 

// / 

A MOME Építészeti Intézete az alábbi hallgatókkal képviseltette magát ezen a mustrán: Farkas Flóra, Farkas Sára, Kubinyi Hanna és Kopacz Hanna.

Az Intézet által delegált oktató Dobos Bence László alumnusz volt.

Az alkotótábort a Széchenyi István Egyetem Épülettervezési Tanszéke szervezte Czigány Tamás DLA, tanszékvezető és Cseh András egyetemi tanársegéd vezetésével.

Dobos Bence László írása
Fotók: Ungerhofer Dániel