Heti Betevő || 10.23. – 10.29.


Design és kortárs művészeti események ezen a csodálatos októberi héten. A szerkesztőség szerény ajánlásával.

Be Improssible, Demand the Real 

AMATÁR | 1035 Budapest, Veder utca 14. | megnyitó: kedd, 18:00 | EVENT

“A kiállítás egy lőszer útját követi nyomon a becsapódástól visszafelé haladva az elkészítéséig, ezzel párhuzamosan egy valamikori szocialista hadiüzem rejtett történetét a képzőművészet eszközeivel láthatóvá teszi. Az archívumi kutatásra épülő film és a hozzá kapcsolódó installáció a periféria elfelejtett történetét visszahelyezi a hadiipar globális narratívájába.” Kiállító alkotók: Sipos Eszter és Horváth Csaba Árpád

Albert Ádám – Melancholy of the Disconstructed Meaning

Mai Manó | 1065 Budapest, Nagymező utca 20. | megnyitó: szerda, 19:00 | EVENT

“A Dekonstruált jelentés melankóliája a huszadik század utolsó harmadába repíti a nézőt, hiszen a dekonstrukció egy olyan értelmezési stratégia, amely a nagy irodalmi, filozófiai és politikai struktúrák ideológiai összetevőit veszi górcső alá úgy, hogy a struktúrák elemeinek viszonyrendszerén keresztül mutat rá a struktúra alkotóinak motivációira. Ebben az eszmetörténeti és logikai kontextusban értelmezhetők Albert Ádám struktúrái is, amelyek elemei és viszonyrendszerei azonban titkokat, személyes történeteket, szokatlan jelenségeket és nehezen dekódolható jelentéseket is magukba foglalnak. Ráadásul Albert nem csupán a jelentések és a jelenségek struktúráinak „játékára” épít, hanem a játék vonzerejére, formai felépítésére, design-jára is gondot fordít, hiszen az egyes elemeket esztétikai szempontokat is érvényesítve tervezi meg és hangolja össze.”

MOME Doktori Agora – Az innováció vektorai

Iparművészeti Múzeum | 1091 Budapest, Üllői út 33-37. | időpont: 9:00-13:00 | EVENT

A MOME doktoranduszainak előadásai az Iparművészeti Múzeumban.

Merényi Zita: Textil innováció. Új technológiák integrálása a divat és textiltervezés területeire | Temesi Apolka: Strukturált felületek tér-formai lehetőségei. Ipari hulladékok újraértelmezése | Pais Panni: Design kutatás és design oktatás | Molnár László Péter: Mitől jó egy designer? – Tervezői kompetencia fejlesztési keretrendszer.

Eike Berg – Széteső világ

Deák Erika Galéria | 1066 Budapest, Mozsár u. 1. | megnyitó: csütörtök: 18:00 | EVENT

“Az elsősorban videóműveiről ismert képzőművész fény-, hang-, és térinstallációkat is készít. Kiállításainak egyes elemei általában egymással összefüggő egységet alkotó művek, amelyek több aspektusból járják körbe a művész aktuális felvetéseit, jelen esetben az emberi életnek a virtualitásba áttevődő és ott az új kontextus szerint újraértelmeződő aspektusait. Jelen kiállítás videókon, videóobjekteken, videóinstallációkon és elektronikus képeken keresztül igyekszik választ találni arra a kérdésre, hogy milyen a világ ma. Bár a cím megválaszolni látszik a kérdést, nem az elsőre negatívnak ható értelemben gondolja azt Eike szétesőnek, ez inkább utal annak rétegzettségére, ezáltal egyre nehezebb megragadhatóságára. A műtárgyakon nagyvárosok köztereit, demonstrációkat és személyes pillanatokat láthatunk, melyeket a különböző digitális beavatkozások absztrahálnak, redukálnak, kimerevítenek vagy éppen felgyorsítanak. A módosítások következtében szétesnek a térbeli dimenziók, egymásra rétegződnek az idő síkjai.” 

DrMáriás – A szeretet soha el nem fogy!

Godot Galéria | 1114 Budapest, Bartók Béla út 11-13. | megnyitó: csütörtök, 20:00 | EVENT

„drMáriás kifestőkre emlékeztető alkotásain a gyermeki jóhiszeműség és naivitás élménye ütközik a történelem, a show-business, a háborúk és a szórakoztatás nagyjaival és álszentjeivel, az örök érvényű igazság az aktualitással, a történelmi utalás a humorral, a kétségbeesés a simogatással. Alkotói-poétika hagyományait folytatva most is olyan világot tár elénk, hogy a nézőben fenntartva az éberséget olyan utazásra vigye, ahol előbb-utóbb belelátja magát abba a helyzetbe, amelyben az idealizált, meseszerű, vágyott világ és a groteszk, nyers, olykor banális valóság egymásba simul.”

Rikárdó kifőzött valamit: konyha, divat, kultúra a nyolckerben

Több helyszínen | Budapest, nyolcker | szombat, 10:00-21:00 | EVENT

“A Goethe Intézet hosszabb ideje szerepet vállal a roma kultúra közvetítésében. Egy dolog a kultúra ismerete, más dolog megélni azt. Most ez utóbbi lesz napirenden. Zenével, divattal, színházzal, jó konyhával.”

Időpontok és helyszínek az EVENT alatt!

// /