Heti Betevő || 11.06. – 11.12.


Ezen a héten elsősorban a kortárs művészeté lesz a főszerep, de a fotográfia szerelmeseinek is van mit mutatnunk, a hét második felében pedig elindulnak a MOME Z Estek, amelyek a közeljövőhöz való viszonyunkat derítik fel.  A 2B, Knoll, Latarka és Karton galériák friss tárlatokkal készülnek, míg a Capa Központ fotós tárlatvezetéssel vár titeket. A hét egyik legjobban várt eseménye az Xtro realm kiállítás, ami a spekulatív realizmus nevében billent ki minket a világ középpontjából.

Látkép – Tárlatvezetés Balázs Katával és Várnagy Tiborral

Dezső Tamás | Ciprian a medvetáncos – Salatruc, Kelet-Románia | Részlet | 2013 © Tamas Dezso

Capa Központ | 1065 Budapest, Nagymező utca 8. | időpont: hétfő, 17:30-19:00 | EVENT

A tárlat a Varsói Nemzeti Múzeumban a Lengyelországi Magyar Kulturális Évad 2016/2017 k”eretében megrendezett Magyar Tekintet – Vázlat a magyar fotográfiáról című kiállítás képanyagának egy részét mutatja be. A Látkép erre a törzsanyagra építve igyekszik árnyalni és bővíteni az ismereteket az elmúlt öt évtized magyar fotográfiájáról a meghatározó alkotók és alkotások bemutatásán keresztül, a korszakos jelentőségű Műhely’67 című kiállítástól kezdve egészen a jelen magyar fotóművészetéig. A kiállítás ugyan laza kronologikus rendre épül, de teret nyújt a vizsgált időszakban uralkodó különféle fotográfiai eljárásokban és szemléletmódokban végbement változásoknak is. A tárlat ennek köszönhetően villantja fel a képzőművészeti fotóhasználat útjait és a dokumentarista tendenciákat is, a köztük húzódó kapcsolatokat, metszés- és csomópontokat, valamint a köztük lévő átjárás lehetőségeit.”

Xtro realm 

FKSE – Stúdió Galéria | 1077 Budapest, Rottenbiller u. 35. | megnyitó: kedd, 18:00 | EVENT 

Spekulatív realizmus és materializmus, objektumorientált ontológia, non-antropocentrizmus. Olyan új filozófiai irányzatok hívószavai, amelyek öndefiníciójuk szerint megkérdőjelezik a modernizmus és a posztmodern máig domináns emberközpontú beszédmódját, és azt, hogy ez a narratíva a világot vertikális hierarchia szerint osztja fel, amelynek csúcsára az embert helyezi, alárendelve az élővilágot és az élettelen tárgyakat. […] Ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára jött létre októberben az xtro realm című program. Elméleti bevezetéseként októberben nyitott olvasókört hoztunk létre a Fiatal Képzőművészek Studiója Egyesület és a József Attila Kör közös szervezésében, amelynek alkalmain felkért moderátorok segítségével jártuk körbe a témák legizgalmasabb aspektusait. A program második része az xtro realm című kiállítás, amelyen az olvasókörön is résztvevő meghívott művészek mutatják be kapcsolódó munkáikat.”

Building materials of the city I A város építőanyagai

2B Galéria | 1092 Budapest, Ráday utca 47. | megnyitó: szerda, 19:00 | EVENT 

„A 2B Galéria és a TELEP Galéria, a budapesti Francia Intézet / Institut français de Budapest támogatásával örömmel mutatja be A Város Építőanyagai című két helyszínen megvalósuló nemzetközi kiállítást. A városok alapvető jellegzetessége, hogy egyetlen faj igényeit hivatottak kiszolgálni: az emberét. Az elmúlt évtizedekben végbemenő urbanisztikai és dzsentrifikációs folymatoknak következményeként a városlakó embernek fontossá vált a heterogén városi környezet és annak fenntartása. A várost alkotó anyagok, mielőtt bedolgozzák, épületté fagyasztják azokat, hetekig, hónapokig objektként hevernek a városi térben, konkurálnak a köztéri szobrokkal, utcaibútorokkal. Persze nem csak ezek a fel- és eltűnő kupacok mutatják meg a város anyagait, jóval romantikusabb mondja is van annak, hogy belenézzünk egy-egy épület testébe. Máló vakolatok, épületfelújítások, bontások és összedőlt házak.”

Road-Show East+NOIMA performance

Knoll Galéria | 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 10. | időpont: szerda, 19:00-22:00 | EVENT

„A Road Show East két művész, Ágnes Hamvas és Hubert Hasler Bukovinában töltött rezidencia-programjának tapasztalataiból kibontakozó prezentáció és kiállítás-sorozat. A régió azon országaiból származó művészek munkáit, ahol keresztül utaznak, a közös Kelet-Közép Európai kulturális hagyomány meghatározó aspektusai szerint vetik egybe. Ám a mindenkori vándorlás, úton levés állapotait kiváltó és meghatározó társadalmon belüli és társadalmak közötti megállapodások – vagy épp hiányuk – vezetnek a jelen legintenzívebb folyamataihoz, azokhoz a szabadsággal összefüggő változásokhoz, amelyeket a populizmusból, a félelem folyamatos fenntartásából, a fokozott megfigyelésből és a határok lezárásából következnek. A művész-szerep lehetséges formáira is utaló projekt bemutatásának első helyszíne Budapest.”

Urban Positive

LATARKA | 1061 Budapest, Andrássy út 32. | megnyitó: szerda, 19:00 | EVENT

„Az URBAN POSITIVE kiállítás a városi területek hangulatát szeretné megragadni négy kortárs művész munkái által. Azok a művészek, akik a városi közeg témakörével foglalkoznak, legtöbb esetben kritikusan szemlélik a várost magát, mint egy olyan helyet, amely teret ad az emberi romlásnak, és ez gyakran környezetünk válságos állapotához kapcsolódik. Mindegyik itt kiállító művész egymástól teljesen eltérő módon közelíti meg ezt a témát. Ami közös bennük, hogy megállíthatatlanul keresik a szépséget a jelenkori urbánus helyszíneken; az ezeken a helyeken fellelhető rejtett esztétikai szépséget szeretnék feltárni, amely sokak figyelmét elkerülheti.”

MOME Z Estek – Simó György

MOME Z | 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2. | időpont: csütörtök, 18:00-20:00 | EVENT

“Magánéletünket és munkafolyamatainkat is egyre radikálisabb változások hatják át – a rugalmasság és tanulékonyság válik hétköznapi standarddá. A technológiai fejlődés, a környezeti feltételek módosulása, a növekvő várható élettartam, és a globalizáció újraírják a társadalom, a piac, a tudomány kereteit. Mindez a kreativitás új lehetőségei előtt nyit teret, miközben a döntések meghozatala egyre összetettebb megközelítést igényel. A MOME Z Esteken éppen ezért, bedobozolt tudások és szakmai rekeszek helyett a közeljövőt érintő kérdések mentén keressük az együttműködés alternatíváit. Új modellekre, új gondolkodásmódra van szükségünk a jövő megértéséhez és az innovatív cselekvéshez.

Az eseménysorozat első vendége Simó György, aki 2017. november 9-én 18 órakor tart előadást „Ön gép vagy ember? Avagy felzabálja-e a digitalizáció az emberiséget?”címmel.”   

4G – Moravszki / Murányi / Pál / Sirály

Karton Galéria | 1054 Budapest, Alkotmány utca 18. | megnyitó: csütörtök, 19:00 | EVENT

„A kiállítás többek közt arra a kérdésre kínál négy különböző választ, mire és hogyan használhatja a művész az idő, a tér és a kommunikáció megváltozott viszonyait, miközben a nagyrészt digitálisan készült, webes megjelenésre optimalizált képeket analóg közegben, a galéria falain mutatja be. A posztereken, emojikon, illusztrációkon, autonóm alkotásokon, fanzinokon és könyvborítókon túl pedig az is látható lesz, hogyan viszonyul a négy művész a legmeghatározóbb telekommunikációs eszközhöz: a telefonhoz.

// /