Mániáink – az abszurdból fakadó mozdulatok


Szira Henrietta Mániáink elméletben és gyakorlatban című projektkurzusából nyílik pop-up tárlat január 16-án a 2B Galériában a MOME mesterszakos hallgatóinak közreműködésével.

A szabadon választható projektkurzus fókuszába a mánia különböző értelmezései kerültek. Hogyan válhat egy repetitív, sokszor kényszeres berögződésből egy pozitív folyamat végeredményeképpen produktum, avagy műalkotás? Milyen fokozatai vannak a mániáknak? Mire sarkallják a mániás egyént, a szorongó késztetésből hogyan születhetnek az ismétlésben feloldódó műalkotások? Lehetnek-e a berögzült, már-már rítussá váló mechanizmusaink segítő, meditatív gyakorlatok?

Válhat-e a mániám a mindennapi rutinom mozgatórugójává, és ezáltal szerethetővé?

Az egyéni viszonyulás szabadságával éltek a hallgatók a féléves kurzus során, a kiállítás a mániáról való egyéni gondolkodásmódokat mutatja be a projekt során született alkotásokon keresztül.

dav

“Az ismétlés a létezés komolysága. Ha szert teszünk a komolyság eredendőségére és megőrizzük azt, akkor ott egymásutániságról és ismétlésről van szó; mihelyt tehát az eredendőség eltűnik az ismétlésben, megjelenik a szokás. A komoly ember éppen ama eredendőség révén komoly, amivel az ismétlésben ismét megjelenik.” – így értekezik Kierkegaard Az ismétlés című művében. Az ismétlés, reprodukció, a sokszorosított eljárásból született produktumok egyszerre eredetiek és egyéniek.

Hogyan vált az ókori görög filozófiában gyökerező ’mania’ minden korszak, így a középkor, a 20. század, a modern, a pop art egyik központi témájává? Kierkegaard, az egzisztencialista filozófia atyja miért látta filozófiája központi elemének az ismétlést, annak létmódját? Hogyan nyerhetünk inspirációt, erőt, konstruktivitást a mániáinkból? Erről és számos más filozófiai, irodalmi és képzőművészeti vonatkozásról gondolkodtak közösen a hallgatók a kurzus során, ezeket kellett átfordítaniuk egy-egy műbe, így adva testet a mánia produktumának. Nem feldolgozni kellett a jelenséget, hanem megérteni, gondolkozni róla.

Ismert elméleteket, személyes tapasztalatokat és vizuális megoldásokat vettek alapul a hallgatók az alkotás során. Semmilyen kikötésnek nem kellett megfelelni.

Szira Henriett a kísérletezésre, új anyagokkal való ismerkedésre buzdította a hallgatókat. Hogyan alakít egy már meglévő koncepciót az anyaggal való munka, mit módosít rajta, mi lesz a végkifejlet? Így születtek döglött madaras fotókollázsok, kaleidoszkópok, olajfestmények, videóinstallációk, pólótervek, textilinstallációk, hímzések. Az alkotások a január 16-án 18 órakor nyíló kiállításon lesznek láthatók a 2B Galériában. A kiállítást Illés Anikó, egyetemi docens, a MOME Elméleti Intézet vezetője nyitja meg.

// /

Megnyitó: 2016.01.16., 18:00 | Helyszín: 2B Galéria (1092, Ráday utca 47.)

Oktató: Szira Henriett DLA

A kurzus hallgatói, kiállítók: Baki Áron, Cser Boglárka, Csuka Lili, Debreczeni Zoltán, Lantos Csenge, Lányi Anna Borbála, Oszetzky Dorina, Palotás Ágnes, Szatmári Sára, Székely Dávid, Szitás Janka, Szőke Barbara, Toldi Veronika, Walton Veronika

Szegő Hanna írása