Heti Betevő || 01.22. – 01.28.


Hétfőnként a Heti Betevőben szállítjuk le nektek a legfontosabb design- és kortárs művészeti eseményeket. Ezúttal nagy az öröm, mert már a start is erős lesz: a nemrég nyílt ISBN könyvesboltban+galériában ma este tartják az első csoportos kiállítást, kedden a Herczeg Klára-díjasok tárlatát nézhetitek meg a Laborban, az FKSE-ben pedig bemutatkoznak az egyesület új tagjai. Szerdán Szabó Ádám szobor-installációjával emlékezhetünk vissza a jövőre, másnap meg már ott is találjuk magunkat a szokásos csütörtök esti tumultusban: 6-kor Zbyněk Baladrán science fiction ihletésű munkáit, 6:30-kor Kazi Roland kinetikus szoborcsoportját mutatják be, 7-kor pedig egyidőben kér majd bocsánatot Gwizdala Dáriusz Puskás Öcsitől, és borul feketébe a Várfok Galéria.

Könyvtárgy – kiállítás

ISBN könyv+galéria | 1084 Budapest, Víg utca 2. | hétfő, 19:00 | EVENT

Az ISBN könyv+galéria első csoportos kiállításának témája már-már szükségszerű: maga a könyv. Az ISBN galériaterében ezúttal olyan művek és dokumentációik szerepelnek, amelyek objektumként tekintenek a könyvekre. Lefotózva, filmre véve, lenyomtatva, vagy átalakítva jelennek meg itt különböző kiadványok. Ezekben az esetekben a művész szándéka szerint a könyvek betűiből kiolvasható tartalom másodlagos, a lapozgatás lehetősége pedig végképp kizárt. A kiállításon szereplő munkákban közös, hogy könyvek képeinek, vagy tulajdonságainak felhasználásával, a kézzelfogható tárgyon túlmutató üzenetet kommunikálnak.

 

Herczeg Klára-díj: Ember Sári és Pinczehelyi Sándor

Labor Bp | 1053 Budapest, Képíró utca 6. | kedd, 18:00 | EVENT

Az 1997-ben elhunyt Herczeg Klára szobrászművész végrendeletében a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Alapítványt az örökség részesévé tette, ezúton támogatva a pályakezdő művészeket. A kuratórium úgy döntött, hogy egy – az örökséghagyóról elnevezett – díjat alapít, amelyet minden évben az FKSE vezetősége által kiválasztott képzőművész kap meg, ami a díj junior fokozatát adja. Mivel az örökhagyó is fontosnak tartotta a generációk egymáshoz való közeledését, a hagyaték kezelője a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Alapítványra és Egyesületre bízta azt a megtisztelő feladatot, hogy a Herczeg Klára-díj szenior fokozatát gondozza. A díjazott személyére felkért, független jelölő ajánl művészeket, akik közül az alapítvány kuratóriuma által meghívott háromtagú zsűri választotta ki a szenior díjazottat. 2017-ben Maja és Reuben Fowkes ajánlása alapján a zsűri (Maurer Dóra, Ladik Katalin, Lázár Eszter) Pinczehelyi Sándornak ítélte a Herczeg Klára-díj szenior fokozatát. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület vezetősége a díj junior fokozatában Ember Sárit részesítette.

 

FKSE új tagok kiállítás 1.

FKSE | 1077 Budapest, Rottenbiller utca 35. | kedd, 20:00 | EVENT

Kedd este kerül sor a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület tavaly felvételt nyert tagjainak bemutatkozójára. A mostani, első blokkban kiállító művészek: Balogh Viktória, Fábián Erika, Klájó Adrián, Krasz Ádám, Marina Sztefanu, Nyíri Julianna, Tarr Kálmán, Tüdős Anna, Varju Tóth Balázs

 

Árnyékos oldal – Szabó Ádám kiállítása

INDA Galéria | 1061 Budapest, Király utca 34. II/4 | szerda, 18:00 | EVENT

Lehet-e a jövőnek, a még meg nem történtnek emlékezete, és ha igen, az hogyan megmutatható? Visszatekinthetünk-e a még meg nem történtre? És vajon hol vagyunk mi ennek a hétköznapi gondolkodásunkban adottnak és átjárhatatlannak vett dimenzióban. Ezekre és az ezekhez kapcsolható kérdésekre mutat válaszlehetőségeket a Szabó Ádám új munkáiból rendezett tárlat. A kiállítás első két terében átjárást teremt a még csak tervezettből, a vágyott, remélt (vagy szorongott) jövőbe. A szobor-installáció terében járkálva, a még meg nem történtre, a még nem lévőre, de máris emlékezetként tárgyiasultra máris egyfajta nosztalgiával emlékezve a néző egyben fokozottan tudatára ébred saját idejének, a megfoghatatlan, illanó jelenhez láncolt nézőpontjának. Ezt az illanékonyságot, a jelent merevíti ki és teszi körüljárhatóvá a harmadik térben megjelenő, nagy léptékű szobor.

 

Zbyněk Baladrán: Érintkezési szabályok

Trapéz | 1053 Budapest, Henszlmann Imre utca 3. | csütörtök, 18:00 | EVENT  

Zbyněk Baladrán generációjának egyik legismertebb cseh képzőművésze (emellett kurátor, művészettörténész, archivista), műveit többek között a párizsi Centre Pompidou és a New York-i Museum of Modern Art is bemutatta. A tudományos-fantasztikus művek világából inspirálódott, a komplex folyamatokat alapelemekre, műveleti egységekre bontó kiállítás az emberi kapcsolatrendszerek feltérképezésével foglalkozik. Komolyan, de iróniától sem mentesen, hiszen tudja, hogy a világ-magyarázatokat kínáló tudományos és vallási gondolkodás újra és újra nekifut hasonló kérdéseknek, de egyértelmű válaszok hiányában még mindig akad hely új értelmezéseknek. A jelen egy minden lehetséges szcenáriót magába foglaló adatbázisból generált válasz, nincs véletlen és nincs váratlan, a lehetőségek számosak és nem végtelenek. Az összefüggések leírhatók, megszerkeszthetők és kiszámolhatók, de szerencsére, ez még nem akadályozza meg a valóságot abban, hogy tökéletesen más legyen.

 

Kazi Roland: Axiómák

Várfok Project Room | 1012 Budapest, Várfok utca 14. | csütörtök, 18:30 | EVENT

Kazi Roland 2014-ben végzett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Média design szakán, majd 2015-ben kezdte meg ugyanitt DLA tanulmányait Multimédia-művészet szakon. Jelen kiállítás teoretikus alapjait a művész doktori kutatása jelenti, mely a médiumok fejlődéstörténetét vizsgálja, a korai vizuális médiumok újraértelmezésével, kortárs kontextusba helyezésével. Az Axiómák címet viselő kinetikus szoborcsoport – miképpen Kazi korábbi, hiedelmekkel, vagy éppen a személyes identitáskereséssel kapcsolatos munkái is – a valóságértelmezés problematikáját állítja középpontba, jelen esetben tudományos oldalról közelítve meg a kérdést az illuzórikus észlelési formák és optikai csalódások megjelenítésén keresztül.

 

Gwizdala Dáriusz: I’m sorry_Weöres Sándor & Puskás Öcsi

Hybridart Space | 1052 Budapest, Galamb utca 6. | csütörtök, 19:00 | EVENT

Gwizdala Dáriusz 2016 második felétől kezdve foglakozik a budapesti köztéri zsánerszobrok újraértelmezésével. Alkotói módszere egy efemer plasztikai sokszorosítási technika, amelynek segítségével gerilla remix domborműveket hoz létre. Munkáin keresztül legfőképpen már létező alkotások kisajátítását és a köztéri nyilvános tartalmak szabad felhasználását helyezi fókuszba. Munkáihoz, azok megértéséhez és befogadásához szervesen szükséges az alkotófolyamat megismerése és megértése, ezért a kiállításon a budapesti köztéri szobrokat, a pécsi Weöres Sándor, valamint a szentesi Puskás szobrot feldolgozó munkák mellett egy videó is debütál.

 

FEKETE – csoportos kiállítás

Várfok Galéria | 1012 Budapest, Várfok utca 11. | csütörtök, 19:00 | EVENT

A kiállítás egy, a kultúr-, művelődés-, és művészettörténet izgalmas kérdéskörét – ha úgy tetszik vissza-visszatérő problematikáját – helyezi a középpontba, nevezetesen a feketét mint színt, mint entitást, mint kollektív tudati tartalmat és páratlan gazdagságú szimbolikával telítődött esztétikai jelenséget. Az ikonikus alkotások nyomán egyszerre vált a tökéletes redukció, az alapokhoz való visszatérés, és minden felesleges sallang levetkőzésének eszközévé, másoknál azonban a dimenzió ellentétes-iránybeli végpontjának szimbólumává, a semmi és a nem-lét alapvető jelképévé. A kortárs festészetben jelentősége kérdés nélkül él tovább, és alkotónként más és más jelentéstöltettel bír, hol tudatos, hol tudatalatti hivatkozási alap.

Kiállító művészek: franyo aatoth, Czigány Ákos, Françoise Gilot, Győrffy László, Herman Levente, Jovanovics Tamás, El Kazovszkij, Keserü Károly, Misetics Mátyás, Mulasics László, Nemes Anna, Rozsda Endre, Szirtes János, Ujházi Péter, Várady Róbert.

// /