Építészeti látványtervek a MOME frissdiplomásaitól II.


Háromrészes cikksorozatunk második epizódjához érkeztünk, ahol újabb öt alkotó terveit mutatjuk be – egyenesen a Moholy-Nagy Művészet Egyetem diplomavédéséről. Áttekintő jellegű cikkünkben ezúttal egy “krízisotthont”, egy születésházat, lakóépület és udvar kísérleti együttállását, egy énekes iskolát, illetve a városi lakhatás, az urbánus térrendezés aspektusait vizsgáló munkát mutatunk be. 

Szodfridt Marcell: Prehab-Rehab

A jelenkori Magyarországon megkerülhetetlen a lakhatás kérdése. Megfelelő szociális védőháló hiányában a kritikus élethelyzetek – erőszak, válás, haláleset, baleset, betegség, egzisztenciális válság – tovább mélyíthetik a megoldásra váró problémákat, sokszor reménytelennek tűnő helyzeteket eredményezve. Erre reagál a Prehab: bérlakások meghatározott időtartamra, krízishelyzetek áthidalására, ezzel a drasztikus változásra kényszerülőknek nyújt segítséget otthonuk átmeneti pótlásával. Hogyan lehet elősegíteni a mentális és egzisztenciális stabilitás létrejöttét és fennmaradását? A krízis elmélyülését megakadályozó, fejlődést segítő, motivációt és munkát adó bérleményekkel, szociális interakciókat és a személyes tér védelmét támogató lakásszervezéssel. A terv szerint a lakók az intézményben eltöltött 3-4 év után megerősödve, saját lábukra állva tudják folytatni életüket.

Gencsi Katalin: Vacok

A Vacok nem szülészet. Születésház és közösségi tér, ami szimbolikus jelentőséggel is bír. A születésház szimbóluma a valós választási lehetőségeknek és a nők önrendelkezési jogának. Biztonságos, támogató, elfogadó közeget teremt minden látogatónak és ott tartózkodónak, így hozza közelebb az evidence based megközelítést: az ellátás és gondozás bábai modelljét. Rávilágít arra, hogy a szülés természetes élettani folyamat, sőt jelentős szociális esemény, ezért egy új élet születését korántsem biztos, hogy minden áron a műtők rideg falai közé száműzni. Mindezek a megfontolások alakították a Vacok tereit, formáit és funkcióit, ami ezzel egy figyelemfelhívás is a szülészeti ellátás hiányosságaira, valamint iránymutatás az alternatívák és a jövő felé.

Murczin Evelin: UDVAR

A diplomaterv – a magyar falvak helyzetének megértése és a helyszín megismerése után – a természettel való kapcsolat felől közelít. A helyszín természeti- és épített környezet határán lévő elhelyezkedése kettős szituációt generál, ami kérdőjeles kapcsolódási pontokat vet fel. Ezek összefüggésének elemzése, illetve a telek adottságai együttesen határozták meg a terv programját, a területbe való beavatkozás mértékét és az épített tömegek jellegét. A mestermunka a ház és az udvar egy egészként működő rendszerének analógiájára épít egy olyan hibrid teret, ahol a fedett és nyitott terek egyaránt összekötik a közösségi- és gazdálkodó tereket.

Németh Krisztina Anna: Énekes Iskola

A diplomamunka helyszíne a veszprémi vár nyugati falán épült barokk kanonoki házsor egyike. Az épület a középkori várfalon és pincerendszeren fekszik, amit az utolsó évszázadban többször átalakítottak, hozzáépítettek, mindig az aktuális korstílus szerint. Az alkotói célkitűzés egy olyan épületet megtervezése volt, ami szűkös helyen, történetileg terhelt közegben is meg tud felelni a műemlékvédelmi, stilisztikai, valamint a jelenkor funkcionális és esztétikai igényeinek. A választott funkcióval – a hagyomány folytatásaként az érseki egyház zenei életét segítve – be tudná kapcsolni az épületet a város kulturális életébe. Az udvar megnyitásával és az épület akadálymentesítésével a látogatók számára lejutást biztosít a várfal oldalában lévő függőkertbe. A nyugati szárny történeti tereiben közösségi és oktató helyek kerültek, az udvari szárny bővítéseként pedig kollégiumi férőhelyeket biztosít az itt tanuló gyerekek részére.

Takács Ákos: 888.bp?

A mestermunka több lépték szerint vizsgálja a lakhatás tipológiájának alternatíváit, például egy “generikus”, absztrakt építészeti rehabilitáció lehetőségével is számot vet. A tervekhez tartozó szakdolgozat kaleidoszkópszerűen érint olyan projekteket (épületeket, szövegeket, polemikus terveket és építészeti vagy politikai praxisokat), amelyek párhuzamos olvasatával fénytörésbe kerülnek az építészeti forma és az urbanisztika kulturális és politikai összefüggései. Az ilyen módon definiált fogalmi háló hozzájárul a sok esetben provinciális építészeti gondolkodás határainak kiterjesztéséhez.

// /

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem diplomakiállítása június 14-15. között tekinthető meg a MOME Z épületében (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.). További infók ITT

A sorozat első cikkét INNEN éritek el