Fenntartható Innováció: WYHOYS és az organikus öltözködés


Pápai Lilla, a WYHOYS márka alapítójaként nagy lépést tett az organikus öltözködés hazai elfogadtatása és terjesztése felé. A WYHOYS név, a márka vezérmottójának kezdőbetűiből épül fel (Wear Your Heart On Your Sleeve). Az alkotó szándéka, hogy arra buzdítsa a divat iránt fogékony embereket, hogy ruházkodásukon keresztül is képviseljék azokat az értékeket, amelyeket magukéinak vallanak.

A WYHOYS értékközpontú márkaként tünteti fel magát. Az emberek, akik WYHOYS ruházatot viselnek, nemcsak a saját konkrét érdekeiket veszik figyelembe az öltözködésük során, hanem a környezetükét is, beleértve azoknak az embereknek az érdekeit, akik részt vesznek akár az alapanyaggyártásban, akár a ruházatok előállításában. Ebbe a – védendő – értékrendszerbe sorolható az állatok jogainak védelme és tágabb értelemben a természet védelme is.

A márka egyértelműen a fast fashion modelljét, tágabb értelemben pedig az érett, fogyasztói kapitalizmus működési mechanizmusát ellenpontozza. A fenntartható divat ideológiájához igazodva és az organikus divat megjelenítőjeként az úgynevezett tudatos vásárlók megcélzásáról beszél.

A WYHOYS olyan vásárlókat céloz meg, akik ismerik a fast fashion és a tömeges fogyasztás negatív következményeit, és vállalják kritikus véleményüket.

Pápai Lilla a WYHOYS márkát bemutatva hangsúlyozza, hogy munkájával kiáll a fenntartható, transzparens divatért. Missziójának tekinti, hogy kollekcióról kollekcióra olyan környezeti és szociális problémákra hívja fel a figyelmet, melyek megoldatlanul hagyása a világ természetes folyamatainak felborulásához vezethet.

Mindezek alapján kijelenthető, hogy a WYHOYS alapelvei szimpatikusak. Arra törekednek például, hogy a gyártás során lehetőleg a – világvezető organikus alapanyag-tanúsító szervezeteként ismert Global Organic Textile Standard (GOTS) által igazolt alapanyagokat válasszanak. A GOTS mellett szól, hogy a teljes ellátási láncban magas szintű környezetvédelmi szabályokat határoz meg, előírja az etikus foglalkoztatás politikai kritériumát is. Pápai Lilla szerint az is fontos, hogy a tervezés, modellezés és a gyártás során keletkezett hulladékot szinte 100%-ban újrahasznosítják, így csökkentve a márka ökológiai lábnyomát. Jó példa erre a WYHOYS saját előállítású, papírból készült ruhafogasa, amelyet a szabásminták szerkesztésének során felhalmozódó papírhulladékból állítanak elő – kézműves technológiával.

Ami a márkát igazán izgalmassá teszi, az nem is a szimpatikus alapelvek következetes érvényesítése, hanem az ennek megjelenítésére kidolgozott eszközrendszer. A WYHOYS ugyanis úgy jeleníti meg darabjaiban a fentebb bemutatott alapelveit és értékrendszerét, hogy közben meg sem próbál kibújni az érett fogyasztói kapitalizmus logikája alól.

Ma már szinte közhely, hogy a kapitalizmus jelenlegi szakaszában az emberi kapcsolatok tárgyakkal és képekkel helyettesítődnek be. Ilyen módon mindaz, amit korábban az emberek a közvetlen kapcsolataik révén átéltek, ma puszta reprezentációvá vált. Így vált a társadalmi viszonyok egyik legfontosabb leképezőjévé látvány, a látszat valamint a design, amely nemcsak, hogy elbeszéli az emberi kapcsolatokat, de sok esetben azoknak mintegy helyébe is lép. A WYHOYS márka mint az organikus divat képviselője reagálva a kor kihívására, úgy jeleníti meg alapelveit és értékeit, hogy közben nagyon is designközpontú.

Az AW’17 kollekció például a pusztító olajszennyezés környezetre gyakorolt hatásaiból, biológiai folyamataiból és látványvilágából inspirálódott.

Annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a probléma súlyosságára és meggyőzze az embereket a társadalmi felelősségvállalás alapvető szükségletéről. A kollekció egyik legfontosabb alapanyaga az ausztráliai, illetve új-zélandi merinói OEKO-TEX gyapjúból készült nemez, melynek grafikai látványa az olajszennyeződés kavargó foltjait jeleníti meg. A különböző színű gyapjúszálak egymásba kapcsolódása szimbolizálja a víz és az olaj kapcsolatát. A nemezelt struktúra, hasonlóképpen, ahogy a természetben az olaj és a víz, egymásba vegyül egy összefüggő egységet létrehozva. A letisztult szabások és a vibráló, dinamikus grafikai mintavilág kapcsolata egyszerűségében mutatja be a WYHOYS világát.

Mindez arra utal, hogy a WYHOYS nemhogy kitérne a kor által rátestált kihívás elől, hanem éppenséggel beépíti és eszközként használja annak legfontosabb jellemzőjét a design iránt tanúsított minden korábbinál erősebb igényt és elkötelezettséget. Talán érthető volna, ha a divatos kritikai ideológia mentén egy márka minimalista eszközökhöz nyúlna, azaz mintegy hatástalanítani igyekezne a design egyeduralmát. A WYHOYS ezzel szemben, úgy tűnik, hogy éppen a látványt – és ezzel együtt a designt – fordítja a designtermékek által uralt és reprezentált rend, a társadalmi igazságtalanságok átfogó rendszere ellen.

Pápai Lilla azt állítja, hogy a környezettudatos életmód fokozatosan alakította át a személyes életét, mindennapi szokásait. Míg a magánélete rövid idő alatt teljesen átalakult, addig a szakmai életében nem történt jelentős változás, egészen addig, amíg nem tudatosította, hogy a választott értékei szükségszerűen a tervezői hitvallására is hatással vannak. Ennek mentén újra kellett definiálnia, hogy mit jelent számára a divat, és azt, hogy milyen üzenetet szeretne közvetíteni tervezőként.

A divat, mint állítja, sok szempontból továbbra is az önkifejezésről szól. Tervező művészként ez továbbra is fontos számára, de csakis olyan keretek között, amelyeken belül nem, vagy jóval kisebb mértékben sérül a természet, és amelyeken belül nem sérülnek más emberek jogai sem.

A WYHOYS divatmárka elsősorban tehát azokról az értékekről kíván állításokat tenni, amelyek együtt járnak a fogyasztás lassításával és a realizálható profit mennyiségének csökkenésével. A termékeny feszültség pedig, amely a márka célkitűzései és a vizuális eszközrendszere között fennáll, minden bizonnyal alkalmassá is teszi erre.

GALÉRIA

// /

WYHOYS WEB | FACEBOOK  | TUMBLR

Szerző: Rikov