Szocialista építészet, kortárs textíliák – Ujváry Berta kollekciója


A retró újraéledése meghatározó eleme a kultúrához és a trendekhez való viszonyunknak. A múlt alkotásai felé fordulás különösen jellemző korunk „történelmen utáni” hangulatára. Ahogy Mark Fisher a Kapitalista realizmus című, már magyarul is olvasható könyvében kifejti, a valódi újítás lehetősége szinte elképzelhetetlen számunkra, a nosztalgia határozza meg a kultúrához fűződő viszonyunkat. A szocializmus építészete sokáig megvetés tárgyát képezte a rendszerváltás utáni Magyarországon, mára azonban közkedvelt referenciaponttá és identitásképző elemmé vált a posztszovjet államok területén. Ami az előző generációknak a realitást jelentette, a fiatalok számára megfoghatatlan elvágyódás tárgyává vált.


Ujváry Berta textiltervező a szocialista építészet iránt érzett nosztalgiát új, személyes jelentéssel ruházza fel. Az HOMMAGE to Rudolf Ujváry című munka amellett, hogy a kor sajátosságaira reagál, Berta gyerekkori emlékeit, valamint nagyapjához, Ujváry Rudolf építészhez fűződő személyes és szakmai viszonyát dolgozza fel.

Ujváry Rudolf építész alkotásai Berta diplomamunkájában textil formájában kapnak friss értelmet. A tervező, közelebbről megismerve Ujváry Rudolf négy ikonikus szocialista stílusban készült épületét, kifejlesztett egy sajátos formanyelvet, mely az épületek jellegzetességeit magában hordozza, és tartalmazza mindazt, amit Berta a családjától örökölt. A kutatási fázis után ezt a nyelvet felhasználva hozott létre egy olyan strukturális látványvilágot, melyet át tudott ültetni a saját textiltervezői praxisába.

A projekt eredményeként olyan szőtt textíliák jöttek létre, melyek lenyomatai mindannak, amit a tervező a kutatás során tapasztalt és gondolt. A szövetek taktilitása megidézi az épületek strukturáltságát, a különböző technikák és anyagminőségek pedig Berta gyerekkorára és az épületek korának kulturális sajátosságaira reflektálnak. Ahogy Berta elmondja, a kutatási és alkotási folyamatban nemcsak a választott témáját ismerte meg jobban, de saját tervezői identitásához is közelebb került.

Az HOMMAGE to Rudolf Ujváry 2021 tavaszán lehetőséget nyert, hogy a hollandiai Tilburgban található TextielLab pályázatának keretin belül kivitelezésre kerüljön. Berta itt fejlesztette tovább a kollekciót, és létrehozta az Hommage 2.0-át, amiben a kollekció anyagát jacquard szövetekké alakította tovább.

A TextielLab-nak hála a munkák kikerülhettek az egyetem keretei közül, ami a minták szabadabb kezelésére adott lehetőséget: „még inkább hangsúlyt tudtam fektetni a szövetek térben való elmozdulására, nagy méretére, megidézve ezzel az épületek monumentalitását.”

Végül egy nagy tértextil került kivitelezésre, amelyben Berta összesítette a kollekció mintáit. Mint mondja, ez az alkotás „image darabként került a kollekcióba, mely magába öleli a kéziszövött struktúrákat és mintákat is.”

A HOMMAGE to Rudolf Ujváry két, technológiailag egymástól nagyon távol eső iparművészeti területet és két egymástól kevésbé távol eső, de sok szempontból markánsan elkülönülő kort egyesít. A nosztalgikus hozzáállást a két médium különbözősége és a személyes perspektíva teszi élővé.

// /

A diplomakollekció a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem textiltervezés BA szakán készült, és a tilburgi TextileLab-ban került továbbfejlesztésre. A projekt konzulense Révész Eszter volt.

Ujváry Berta munkái Behance-en:  

Szerző: Kocsis Panna